The paradox of social capital: Terror ism


ALTUN N.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.63-80, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-80
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Social capital, recently, became one of the most popular concepts discussed in social sciences. Similarly, terrorism al so became one of the significant topics that consumed invaluable time and energy for not only Turkey but also for the world. The concept of social capital has generally been presented as a means to solve various problems in different disciplines. However i n studies of sociology of crime, one may witness the use of social capital in either positive or negative manners. In this article, on the one hand it is stressed that social capital could be a crucial asset for reducing criminality, and on the other hand it also is revealed in here that social capital might play roles in assisting to commit organized crime such as terrorism. Especially, given to social capital s components like trust, solidarity, assistance, collective action; it is expected that social ca pital has double (both positive and negative) effects on criminality. In this article, functions of social capital in terrorist organization are scrutinized. Since insufficient amount of research is done on the issue, this article is expected to fill this gap in the literature and aims to raise awareness on social capital and terrorism related areas.
Sosyal sermaye, son dönemde sosyal bilimlerde tartışılan popüler kavramlardan biridir. Terör de benzer şekilde gerek dünya gündeminin, gerekse Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alan ve uzun bir süreden beri önemli ölçüde kaynak tüketen sorunlardan biridir. Sosyal sermaye kavramı, genel olarak, farklı disiplinlerde yapılan çalışmalarda çeşitli sorunların çözümünde bir araç olarak sunulmaktadı r. Suç sosyolojisinde ise kavramın faydalı yönüne odaklanan çalışmalarla birlikte negatif yönlerine odaklanan çalışmalar bulunmaktadır. Bu makalede bir yanda sosyal sermayenin suçluluğun önlenmesinde önemli bir kaynak olabileceği vurgulanırken, diğer yanda da özellikle terör gibi örgütlü suçlarda bizzat suçun gerçekleşmesinde rol üstlenen bir kaynak olabileceği belirtilmektedir. Özellikle güven, yardımlaşma ve dayanışma, birlikte eylem gibi bileşenleri dikkate alındığında sosyal sermayenin terör için çift y önlü bir etki göstermesi beklenmektedir. Bu çalışma kapsamında sosyal sermayenin terör örgütleri içinde nasıl bir işlev üstlendiği üzerinde durulmaktadır. Söz konusu alanla ile ilgili özellikle ülkemizde yeterli çalışma olmadığından bu makale ile sosyal se rmaye ve terör konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.