Intervention to freedom of communication for the purpose of intelligence and admissibility of the material obtained from the intervention as evidence


Birtek F.

Ceza Hukuku Dergisi, vol.6, no.16, pp.100-148, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 16
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Ceza Hukuku Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.100-148
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The covert investigation technics and secret surveillance tools are most important methods in terms of collection of evidence in serious criminal cases and prevention of serious crimes (drug traffic, terror etc.). Naturally, organized crime enterprises and terrorist groups have to use secret methods in terms of internal correspondce in own groups and these secret enterprises always have special and secret correspondce systems. For this reasons, the law enforcement agencies aim to convictions in courts throught to obtain “insider messenger” (such as covert agents or infiltrators) and interception of communication and secret surveillance. But also, the acts of law enforcement agencies must be lawfully in terms of such criminal investigations and all of investigation process must be accordance with law in a democratic society.
Terör suçları, uyuşturucu ticareti ve sair tehlikeli organize suçlara ilişkin ilişkin soruşturmalarda delil toplama bakımından en önemli metodlar gizli soruşturma teknikleri ve gizli izleme araçlarıdır. Organize suç örgütleri ve terör grupları faaliyetlerinin doğası gereği, grup içi haberleşmeler bakımından gizli metodlar kullanmaktadırlar ve bu gruplar daima gizli ve özel haberleşme sistemlerine sahiptirler. Bu gerekçelerle hukuk uygulayıcı makamlar, bu türden suçların soruşturmalarında sonuca ulaşmak amacıyla, gizli izleme ve teknik takip ile birlikte grup içinden haber aktaran haber kaynakları (ajan provakatörler ya da infiltratörler) vasıtasıyla elde ettikleri bilgilerden faydalanmayı amaç edinmektedirler. Fakat aynı zamanda, demokratik bir toplumda hukuk uygulayıcı makamların bu türden suç soruşturmaları bakımından gerçekleştirdiği eylemler ve bir bütün olarak suç soruşturma sürecinin hukuka uygun olması gerekmektedir.