A REVIEW OF MUSTAFA KUTLU’S NARRATIVE “BU BÖYLEDİR” AND YILDIZ RAMAZANOĞLU’S NARRATIVE “MEHTAP”


ARSLAN A.

Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.3, pp.123-132, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.123-132
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Short information about Mustafa Kutlu’s point of view of narrative, periods of his authorship and and what the narrative means for him was provided. Subsequently, Mustafa Kutlu, one of the narrative writers of the Modern Turkish literature, his narrative Bu Böyledir and Yıldız Ramazanoğlu’s Mehtap Turu contained in her book Derin Siyah, one of the late period woman narrative writers, was compared. The works were compared in detail in terms of material elements such as plot and structure, time, place, narrator, point of view, characters, language and style. In addition to this, comparions and contrasts were made with regard to technical elements with modern narration methods like the techniques of stream of consciousness, flashback, leitmotif and intertextuality. The points that the narrative Mehtap Turu might have been affected by the Bu Böyledir such as the fact that daily and ordinary events that everybody may come across take place within a very short period of time, the use of a very little few numbers of open and closed places, the selected characters are those that can easily be encountered during the daily life, use of simple but connotative feature of language, usually the use of first character narration and similar aspects of these were tried to be identified. Metaphorically discussed elements in both works were mentioned. It was observed that the funfair in the Bu Böyledir and ship entertainment in the Mehtap Turu represent the worldly life with respect to afterdeath life. The sufistic meanings carried by some words, symbols and places and what these connotate fort he readers were stated
Mustafa Kutlu'nun hikâyeye bakış açısı, ona göre hikâyenin ne anlama geldiği ve yazarlığının dönemleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Sonrasında Çağdaş Türk edebiyatı hikâyecilerimizden olan Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir adlı hikâyesi ile son dönem kadın hikâye yazarlarımızdan Yıldız Ramazanoğlu'nun Derin Siyah adlı kitabının içinde bulunan Mehtap Turu adlı hikâyesi mukayese edilmiştir. Eserler, olay örgüsü ve yapı, zaman, mekân, anlatıcı, bakış açısı, şahıs kadrosu, dil, üslup gibi materyal unsurlar açısından karşılaştırılmıştır. Bunun yanında bilinç akımı tekniği, geriye dönüş tekniği, leitmotiv tekniği, metinlerarasılık gibi modern anlatım yöntemleriyle de teknik unsurlar bakımından benzer ve farklı olan tarafları üzerinde ayrıntılı bir şekilde mukayese yapılmıştır. Hikâyelerde günlük, herkesin karşılaşabileceği sıradan olayların zaman bakımından birkaç saat gibi kısa bir sürede geçmesi, çok az sayıda açık veya kapalı mekânın kullanılması, seçilen şahıs kadrosunun günlük hayatta karşılaşılacak türden normal insanlar olması, dilin sade ama çağrışım özelliğinin kullanılması, genel olarak kahraman yani ben anlatıcının kullanılması gibi Mehtap Turu adlı hikâyenin Bu Böyledir'den etkilenmiş olabileceği noktalar ve bunların benzer yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Her iki eserde metaforik olarak ele alınan unsurlardan bahsedilmiştir. Bu Böyledir adlı hikâyedeki Lunapark ve Mehtap Turu adlı hikâyedeki gemi eğlencesinin ahiret hayatına karşı dünya hayatını temsil ettiği görülmüştür. Bunun gibi eserlerdeki bazı kelime, sembol ve yaşanılan mekânların taşıdığı tasavvufi anlamlar ve bunların okuyucu açısından neleri çağrıştırabileceği ifade edilmiştir