THE LAST CONSERVATIVE IN THE RUSSIAN TSARIST BUREAUCRACY: KONSTANTIN POBEDONOSTSEV


Creative Commons License

GÜLSEVEN A.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.1, pp.156-169, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.30783/nevsosbilen.1064933
  • Journal Name: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.156-169
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Nineteenth-century Russian conservative bureaucratic and intellectual circles were not comfortable with the bureaucratic and intellectual circles that were rapidly liberalizing as an extension of the great reform movement in the Russian Empire in the 1860s and 1870s. Konstantin Pobedonostsev, a leading conservative figure and one of the symbols of opposition to reforms, argued that the reform movement in the Western model was the source of corruption in the bureaucracy and society. In his letters to Tsar Alexander III, Pobedonostsev advised to stop the liberal transformation in the bureaucracy and provided detailed information about liberal corrupt bureaucrats in order to influence the views of the Tsar. Pobedonostsev, who came to the forefront as the person responsible for establishing the link between the tsarist administration and the ordinary Russian people, was struggling to prevent liberal reforms in the Russian bureaucracy. On this road, taking advantage of her close relationship with Tsar Alexander III, he often sent letters and reports to the Tsar. In addition, the activities of Pobedonostsev during his ober-procuratorship (the chief representative of the Church) are important in terms of showing the influence of the Church in Russian political life. In this article, the influence of Pobedonostsev, a prominent representative of Russian conservatism on the nineteenth century Russian political thought will be examined. It is thought that this subject, which has not been studied in Turkish literature until today, will make a significant contribution to the literature.
On dokuzuncu yüzyıl Rus muhafazakar bürokrat ve aydın çevreleri Rusya İmparatorluğunda 1860'lar ve 1870'lerde büyük reform hareketinin bir uzantısı olarak hızla liberalleşen bürokratik ve entelektüel çevrelerden rahatsızlık duymaktaydı. Bu muhafazakarlar arasında önde gelen ve reform karşıtlığının sembol isimlerinden biri olan Konstantin Pobedonostsev de Batı modelindeki reform hareketinin bürokraside ve toplumda yozlaşmanın kaynağını oluşturduğunu savunmaktaydı. Pobedonostsev, Çar III. Aleksandr'a mektuplarında bürokrasideki liberal dönüşümün durdurulmasını tavsiyesi ederek, liberal yozlaşmış bürokratlar hakkında Çarın görüşlerini etkilemek amacıyla detaylı bilgiler sunmaktaydı. Çarlık yönetimi ile sıradan Rus halkı arasındaki bağı kurmakla görevli olan kişi olarak ön plana çıkan Pobedonostsev, Rus bürokrasisinde liberal reformları engellemek için yoğun bir mücadele vermekteydi. Bu yolda Çar III. Aleksandr ile olan yakın ilişkisinden faydalanarak Çara sık sık mektuplar ve raporlar göndermekteydi. Ayrıca, Pobedonostsev'in ober-prokurorluk (Kilise yüksek temsilciliği) dönemindeki faaliyetleri Rus siyasal yaşamında Kilise'nin etkisini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bu makalede, Pobedonostsev'in Rus muhafazakarlığının önde gelen bir temsilcisi olarak on dokuzuncu yüzyıl Rus siyasi düşüncesi üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılacaktır. Türkçe literatürde bu güne kadar çalışılmamış olan bu konunun literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.