New Security Threats


Toktaş Ş. (Editor), Soner B. A. (Editor), Çifçi O. (Editor)

Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Polis Akademisi Yayınları
  • City: Ankara
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitap çalışması, Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi (UTGAM) tarafından 2-4 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen “21. Yüzyılın İlk Yarısında Yeni Güvenlik Tehditleri” başlıklı VII. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu kapsamı çerçevesinde hazırlanmıştır. Söz konusu sempozyumda 21. yüzyılda uluslararası politikada tecrübe edilen sayısız gelişmeler ve siyasi, askeri ve sosyolojik değişimler ışığında güvenlik tehditlerinin yeni gündemi kapsamlı bir biçimde analiz edilmiştir. Güvenlik anlayışının derinleşen ve genişleyen yönlerinin devletlerin ve toplumların güvenliğine etkilerinin değerlendirildiği bu sempozyumda ulusal ve uluslararası seviyede birey, devlet ve sistem düzeyinde ortaya çıkan güvenlik tehditleri gerek geleneksel gerekse modern yönleriyle tartışmaya açılmış ve bahse konu tehditlere karşı uygulamaya konulan tedbirler katılımcılara aktartılmıştır.