Status of Recreation/Sportive; Example of Ankara Province


Creative Commons License

YÜCEL S., YÖRDEM A.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.9, no.3, pp.542-548, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24925/turjaf.v9i3.542-548.4013
  • Journal Name: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.542-548
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The concentration of job opportunities in the city centers with the industrialization and the advancement in technology since the 19th century has accelerated the rural-urban migration. Ankara is one of the leading provinces receiving immigration due to the effect of being the capital city. The demand for recreation areas has increased in crowded cities. Recreational anglers especially in ponds, lakes, dams and rivers have been increasing rapidly. Angling done for only sports and recreation purpose without any commercial gain is the one the most important recreational activities. Socio-economic status of fishermen was investigated in the field study. The seasons, hours and periods of fishing, self-sufficiency of catches, continuity of fish stocks and relative amount of catch in fishing of amateur fishermen were determined. The safety of the fishes in terms of health, their opinions and thoughts about fishing rules, ownership status of amateur angling certificate and whether they are aware of the institutions that inspect the laws and regulations were investigated. The results of the research are aimed to shed light on the fishermen who have devoted themselves to recreational angling. In addition, it is aimed to increase the number of amateur fishermen with high level of awareness that will contribute to the provision of sustainable and continuous fishing by raising the level of awareness.
XIX. yüzyıldan itibaren endüstrileşme ve teknolojide yaşanan ilerlemeler ile iş imkânlarının şehir merkezlerinde yoğunlaşması, köyden şehre göçü hızlandırmıştır. Göç alan illerin başında Ankara; başkent olması nedeni ile ilk sıralarda yer almaktadır. Şehirlerde artan nüfus rekreasyon alanlarına rağbeti artmıştır. Özellikle göl, gölet, baraj ve akarsu kıyılarında rekreasyon olta balıkçılığı yapanlar hızla artmaktadır. Maddi ve ticari kazanç beklemeden, sadece spor veya dinlence amacıyla yapılan, avlanılan ürünün satılmadığı olta balıkçılığı, en önemli rekreasyon etkinliklerindendir. Bu çalışmada Ankara ilindeki amatör balıkçıların sosyo-ekonomik durumları araştırılmıştır. Amatör balıkçıların avlanma mevsimleri, avlanma saatleri ve süreleri, avlarının kendilerine yeterliliği, avlandıkları stokların sürekliliği ve avlanmada göreceli av miktarının durumu tespit edilmiştir. Yakaladıkların balıkların sağlık açısında güvenilirliği, avlanma kuralları hakkında görüş ve düşünceleri, amatör olta balıkçılığı belgesine sahiplik durumu, yasa ve yönetmelikleri denetleyen bir kurumlardan haberdar olup olmadıkları araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarının, rekreasyon olta balıkçılığına gönül vermiş balıkçılara ışık tutması amaçlanmıştır. Ayrıca bilinç düzeyinin yükseltilerek sürdürülebilir ve sürekli balıkçılığın sağlanmasına katkıda bulunacak bilinç düzeyi yüksek amatör balıkçıların sayısının artırılmasına katkı sağlanması da hedeflenmiştir