Sosyal düzensizlik teorisi ve insan ticareti:Sistemik kontrol yaklaşımı


KARAKUŞ Ö., BAŞIBÜYÜK O.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.23-41, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-41
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Many researchers have accepted social disorganization theory as the most important theory which analyzes social envi-ronment and crime relationship. Without ignoring the importance of personal characteristics of the criminals, the theory highlights the impact of an individual‟s social environment on crime and criminality. Although the ecology of crime and social environment of criminality were subjected to scientific scrutiny before, the So-cial Disorganization framework, which was developed by Shaw and McKay at the beginning of the Twentieth Century, has been accepted as one of the keystones of the modern criminology in many ways. In this study, social disorganization approach has been used to understand human trafficking as another type of crime. Annual statistics on the prevalence of human trafficking cases in-dicate that human trafficking incidents are increasing all around the world. Despite such increasing trend, however, there is a lack of theoretical explanations and of related empirical research that could explain crime-related aspects and driving forces of human trafficking. Inspired by the basic concepts drawn from social dis-organization theory, this study seeks to assist in filling this void in human trafficking literature by investigating human trafficking from systemic control perspective. Thus, this study could also guide the researchers who are interested in quantitative research on human trafficking.
Sosyal Düzensizlik Teorisi birçok araştırmacı tarafından sosyal çevre ve suç alanında ortaya atılmış en önemli teori olarak kabul edilmektedir. Teori, bireylerin kişisel özelliklerinin yanı sıra bu bireyleri kuşatan sosyal çevrenin suç ve suçluluğun oluşumu üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. Suç ekolojisi ve sosyal çevre konusunda daha önce yapılmış çalışmalar olmasına rağmen 20‟nci yüzyılın başlarında Shaw ve McKay tarafından geliştirilen sosyal düzensizlik yaklaşımının birçok yönden modern kriminolojinin temellerini attığı kabul edilmektedir. Bu çalışmada sosyal düzensizlik yaklaşımı ile insan ticareti suçu anlaşılmaya çalışılmıştır. İnsan ticaretinin yaygınlığıyla ilgili olarak her yıl yayınlanan istatistikler dünya genelinde insan ticareti olaylarının arttığını göstermektedir. Ancak süregelen bu artışa rağmen insan ticaretini bir suç olarak ele alarak altında yatan nedenleri açıklayabilecek düzeyde yeterli teorik ve ampirik çalışmalar bulunmamaktadır. Sosyal düzensizlik teorisinin temel konseptlerinden esinlenerek hazırlanan bu çalışma insan ticareti literatüründeki bu boşluğu doldurmak amacıyla insan ticaretini sistemik kontrol yaklaşımı bağlamında incelemektedir. Bu yüzden bu çalışma ayrıca insan ticareti alanında nicel araştırma yapmak isteyen araştırmacılara da yol gösterecektir.