Şehirlerde Kitlesel Şiddet: 2011 İngiltere İsyanları ve 2013 Gezi Parkı Olaylarının Karşılaştırılması


Creative Commons License

Yanarışık O.

Şehir ve Güvenlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 January 2021, pp.35-36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-36
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

2011 Ağustos’unda Londra’da polisin genç bir sivili öldürmesinden sonra başlayan protesto gösterileri, İngiltere geneline yayılarak yaklaşık bir hafta süren kundaklama ve yağmalama olaylarını tetikledi. İngiltere isyanları olarak bilinen bu vaka,  kent güvenliğini sağlama konusunda göreceli olarak başarılı görülen bir Avrupa ülkesinin şehirlerinde güvenliğin ciddi şekilde zaafa uğradığı bir örnek olarak dikkat çekti. 2013 Gezi Parkı Şiddet Eylemleri ise İstanbul’da bir parktaki ağaçların taşınmasını engelleme amacıyla başlayan oturma eyleminin tahliyesinin ardından kısa bir süre içinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerine yayılan ve şiddet içeren protestolara dönüştü. Her iki olay, bazı hususlarda önemli oranda benzerlikler taşırken, bazı noktalarda büyük farklılıklar meydana geldi. 

Bu çalışma, iki örnek vakayı detaylı bir şekilde karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Eylemlerin başlama, gelişme ve bitiş evreleri, kitlesel şiddetin boyutları ve seyri, güvenlik güçlerinin suçlularla mücadelede karşılaştığı zorluklar, siyasîlerin söylem ve politikaları, ulusal ve uluslararası medyanın olayları veriş şekilleri ve göstericilerle ilgili tutumları gibi faktörler mercek altına alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şehir Güvenliği, Kitlesel Şiddet, 2011 İngiltere İsyanları, 2013 Gezi Parkı Olayları .