-


KIZILYEL S.

Law and Justice Review, vol.0, no.3, pp.171-186, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Law and Justice Review
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.171-186
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Physiological demands are the most fundamental needs for human beings and without them people cannot survive. Unfortunately, people all around the world face an inadequate standard of living. Therefore, it is an unavoidable duty to protect people in need against poverty. One of ways to protect and promote social rights within states might be the application of international human right law. However, the efficiency of international mechanisms to tackle poverty is debatable. In this essay, it is concluded that all rights are interdependent and indispensible and they support each other. There should be international bills of rights that regulate social rights in an explicit language. Likewise, it is important to establish international monitoring mechanisms to safeguard the bills. However, when it comes to enforced implementation, the position of law is reversed. The social policy is a political and economical issue that must be implemented by democratic majority in national level; these mechanisms cannot alleviate gross poverty in developing countries.
Fizyolojik ihtiyaçlar insanoğlunun en temel gereksinimleridir ve onsuz yaşamak mümkün değildir. Malesef, tüm dünyada insanlar halen yetersiz yaşam standartlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bundan dolayı, ihtiyaç halindeki insanları yoksulluğa karşı korumak kaçınılmaz bir vazife olarak belirmektedir. Ülke düzeyinde sosyal hakları korumak ve geliştirmek için atılacak adımlardan birisini de uluslararası insan hakları mekanizmaları oluşturmaktadır. Buna rağmen, bu mekanizmaların yoksullukla mücadele konusunda etkinliği hususu tartışmalıdır. Bu çalışmada, tüm hakların birbirine bağlı, birbirinde ayrılmaz olduğu ve biri diğerini desteklediği belirtilmektedir. İnsan haklarını anlaşılır bir dil ile düzenleyen uluslararası insan hakları bildirgeleri olmalıdır. Benzer şekilde, bu bildirgede yer alan hakların uygulamasını gözetleyen uluslararası mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bununla birlikte, iş cebri uygulamaya gelince, durum tersine dönmektedir. Sosyal politikalar, politik ve ekonomik konulardır ve ulusal seviyede demokratik çoğunluk tarafından tatbik edilmelidir; bu mekanizmalar gelişmekte olan ülkelerdeki geniş yoksulluğu gidermede etkin değildir.