The Role of Police at Protection of Human Rights In Turkey In the Light of Judgements of Constitutional Court


ACARAY D.

Ombudsman Akademik, vol.7, no.14, pp.171-197, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Ombudsman Akademik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.171-197
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

There are important obligations imposed on states in national and international law for the protection of human rights. Although the foremost responsible for these obligations is the executive body; The police have a very important role in terms of the execution of the obligation to protect and not violate. While the task undertaken by the police in this context makes a vital contribution to ensuring public order and internal security; human rights violations that occurred during the task and kept statistics for these violations, as in every country, in view of Turkey’s human rights in the international arena regarding the development poses a place strategic value. In this study; The duty and jurisdiction of the police in the protection of human rights is handled within the framework of legislation and practice, and in this context, the course of the role of the police in the human rights violations table that has emerged in the decisions of the Constitutional Court on individual applications has been examined since 2012. In addition it is aimed to contribute to the literature and practice.
İnsan haklarının korunmasına yönelik olarak ulusalve uluslararası hukukta devletlere yüklenen önemliyükümlülükler vardır. Bu yükümlülüklerin en baştagelen sorumlusu yürütme organı olmakla birlikte;polisin, yürütme organının koruma ve ihlal etmemeyükümlülüğünü ifası bakımından çok önemli birrolü bulunmaktadır. Polisin bu kapsamda üstlendiği görev, kamu düzenin ve iç güvenliğin sağlanmasına çok hayati bir katkı sunarken; görev esnasındameydana gelen hak ihlalleri ve bu ihlallere yöneliktutulan istatistikler, her ülkenin olduğu gibi, Türkiye’nin de insan hakları gelişimine ilişkin uluslararası alandaki görünümünde stratejik değerde bir yerteşkil etmektedir. Bu çalışmada; insan haklarınınkorunmasında polisin görev ve yetki alanı mevzuat ve uygulama çerçevesinde ele alınmakta ve bukapsamda Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurulara ilişkin kararlarında ortaya çıkan insan haklarıihlalleri tablosunda polisin rolünün 2012 yılındanbu yana seyri incelenmekte olup literatüre ve uygulamaya katkı sunmak amaçlanmaktadır.