ANALYSIS OF MASCULINITY HARNESSES IN TURKISH SOCIETY THROUGH GRADUATE THESES


Creative Commons License

Yıldız S., Tekke A.

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.131-153, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.48131/jscs.825095
  • Journal Name: Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.131-153
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to analyze the reflections of male harnesses on the Turkish society based on the male harness perspective that supports the social movement of male liberationism in the book the Hazards of Being Male by Herb Goldberg (1992). The social movement of male liberationism, which argues that responsibilities expected of the male individual in terms of proving to the society that he is a real man in processes of socializing establish a hegemony on the man’s personality, life, physical and mental health, defends the idea that the patriarchal social structure is harmful for men. Male harnesses determined by Goldberg in a way to support the arguments of the male liberationism movement were listed in the study as label harnesses, activeness harnesses, reservation harnesses and image harnesses. The study included 67 postgraduate thesis that were prepared in the period of 2000-2019 in the field of masculinity, published in the National Thesis Center of YÖK (Turkish Council of Higher Education) and could be accessed as full text which were determined with the method of convenience sampling to be able to trace the reflections in the Turkish society. The included postgraduate theses were analyzed in relation to the determined research questions by content analysis. After examining the thesis quantitatively based on year, level, language, method and topic distribution, labels included regarding male harnesses were qualitatively analyzed. As a result of the analyses, transition stages expected of men in socialization processes which could be associated with the male liberationism movement were encountered. Not all categories of male harnesses could be encountered in the theses made visible by these socialization processes. It was determined that all general titles were included among the encountered categories, but not all harnesses in their details were included in the postgraduate thesis.

Bu çalışmanın amacı, Herb Goldberg’in (1992) Erkek Olmanın Tehlikeleri adlı kitabında erkek kurtuluşçuluğu toplumsal hareketini destekleyen erkeklik yükleri perspektifinden yola çıkarak Türk toplumu üzerindeki erkeklik yüklerinin yansımalarını analiz etmektir. Sosyalleşme süreçleri içinde erkek bireyden gerçek bir erkek olduğunu topluma kanıtlaması adına beklenen sorumlulukların erkeğin kişiliği, yaşamı, fiziksel ve ruh sağlığı üzerinde tahakküm kurduğunu belirten erkek kurtuluşçuluğu toplumsal hareketi ataerkil toplum yapısının erkek için zararlı olduğunu savunmaktadır. Erkek kurtuluşçuluğu hareketinin savunularını destekleyecek şekilde Goldberg’in belirlemiş olduğu erkeklik yükleri, çalışmada genel kategoriler halinde etiket yükleri, aktiflik yükleri, saklama yükleri, imaj yükleri şeklinde sıralanmıştır. Çalışmada Türk toplumundaki yansımaların izlerini sürebilmek adına amaca uygun örneklem yöntemi ile belirlenen 2000-2019 yılları arasında erkeklik alanında hazırlanan, YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve tam metin olarak ulaşılabilen 67 lisansüstü tez ele alınmıştır. Ele alınan lisansüstü tezler içerik analiziyle birlikte belirlenen araştırma sorularına uygun şekilde değerlendirilmiştir. Tezler yıl, düzey, dil, yöntem, konu dağılımı açısından nicel olarak incelendikten sonra erkeklik yüklerine dair yer alan etiketler niteliksel olarak çözümlenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda erkek kurtuluşçuluğu hareketiyle özdeşleştirilebilecek olan toplumsallaşma süreçlerinde erkekten beklenen geçiş aşamalarıyla karşılaşılmıştır. Toplumsallaşma süreçlerinin görünür kılındığı bu tezlerde erkeklik yükleri kategorilerinin tamamına rastlanmamıştır. Rastlanan kategoriler arasında genel başlıkların hepsinin yer aldığı fakat detaylarında yer alan yüklerin hepsinin lisansüstü tezlerde yer almadığı tespit edilmiştir.