Countering ıntellectual property crimes through a prevention oriented strategy: A criminological approach


KARAKUŞ Ö., SEVER M.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol.4, no.2, pp.33-52, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-52
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Existing literature on intellectual property crimes (IPC) is mainly comprised of studies conducted in the disciplines of law, economics, business administration and management. Theoretical, methodological and analytical approaches utilized by criminology, however, offer significant opportunities to analyze and counter IPC, which is called as the crime of the 21st century. The current study examines IPC and countering strategies through criminological lenses. Mainy driven by the assumptions of criminological opportunity theories, this study provides a preventive approach to countering IPC. In addition to identifying major actors and their roles in countering IPC, potential benefits of a criminological approach as well as theoretical and methodological implications for future studies are also discussed.
Fikri ve sınaî mülkiyet suçları (FSMS) ile ilgili ulusal ve uluslar arası literatürün çoğunluğunu hukuk, ekonomi, işletme ve yönetim bilimleri alanlarında yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Oysa suç ve suçlularla mücadele ile ilgili olarak özellikle son yıllarda kriminoloji literatüründe öne çıkan teorik, metodolojik, analitik yaklaşımlar ve ampirik bulgular, 21. yüzyılın suçu olarak nitelendirilen FSMS ile mücadelede önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada, FSMS ile mücadele konusu kriminoloji perspektifinden ele alınmaktadır. FSMS ile mücadele yöntemlerinin kriminolojik fırsat teorileri perspektifinden incelendiği çalışmada; önleme odaklı mücadele stratejisinin temel aktörleri, bu aktörlerin FSMS’nın önlenmesindeki rolleri ve önleme odaklı kriminolojik yaklaşımın Türkiye’nin FSMS ile mücadelesine potansiyel katkıları incelenmiştir. Bundan sonra yapılacak akademik çalışmalarla ilgili teorik ve metodolojik önerilere de yer verilmiştir.