The satisfaction levels of the graduate students at the Turkish National Police Academy institute of security sciences with respect to their performance, courses and faculty


Gul S. K., DELİCE M.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.1-27, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-27
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Educational institutions not only aim to provide high quality education to their students but also help them reach the educational goals. In that regard, assessment of the quality and effectiveness of education plays a crucial role. In order to make the evaluation, the expectation and satisfaction levels of the students, which are widely used, should be determined. The purpose of this study is to determine the satisfaction levels of the graduate students at the Turkish National Police Academy, Institute of Security Sciences with respect to their performance, courses and faculty. This research is conducted in Fall semester of 2009 by using a Likert type scale survey instrument with 21 questions. 70 students responded to the survey by making 270 assessments in 41 different courses, their faculty and their performances in those courses. The results of the research showed that students are highly satisfied not only from their courses but also from the faculty members. In addition, a positive and strong correlation found between the students’ self evaluation of their performance in the courses and course and faculty assessments. Finally according to the evaluation scores, there are significant differences between the faculty members in 14 fields.
Eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli eğitim sunarak öğrencilerinin eğitimle hedeflenen kazanımları elde etmelerini amaçlamaktadırlar. Verilen eğitimlerin etkilerinin ve kalitesinin ölçülmesi amacıyla eğitim değerlendirmelerinin yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu değerlendirmeleri yapabilmek için de eğitimin doğrudan muhatabı olan öğrencilerin görüşlerine başvurulması yaygın bir yöntemdir. Bu araştırma ile Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde verilen yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin öğrenci görüşleri alınarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu araştırma, Likert tipi 21 soruyu içeren anket kullanılarak 2009 Güz dönemi sonunda yapılmıştır. Ankete katılan 70 öğrenci 270 değerlendirme yaparak 41 ayrı dersi, bu derslerin öğretim elemanlarını ve bu derslerle ilgili olarak kendi performanslarını değerlendirmişlerdir. Araştırma bulguları öğrencilerin hem derslerden hem de öğretim elemanlarından yüksek oranda memnun olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ile ders ve öğretim elemanlarını değerlendirmeleri arasında güçlü ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Son olarak, değerlendirme sonuçlarına göre 14 alanda öğretim elemanları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.