The discourse of the PKK/KCK: From the manifest through KCK agreement


SEZER T.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol.3, no.1, pp.41-65, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-65
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

In recent years, the discourse concept is frequently referred and used in order to define the concept of ideology since thediscourse concept has a quite functional character especially for revealing the relationship between the language and the ideology. Thus, ideologies are remodeled, reproduced and remained in the social sphere by or through discourses. Naturally, the close relationship between the ideology and the discourse is obtained and applied by many of the terrorist groups which use violence as a means of furthering ideological goals. Therefore, within the context of discourses, the analysis of how terrorist organizations; select, decide and use words/phrases, address their members and other individuals, legitimize their illegal activities, form we-they dichotomy are required to be understood for a successful antiterrorism strategy. In this study, the relationship between ideology and discourse in the PKK/KCK terrorist organization is analyzed by structuralist discourse analysis through the objects of The Manifestand KCK Agreement . Then, these discourse findings are evaluated regarding to the periodical/cyclical developing discourse strategy of the PKK/KCK.
Son yıllarda, ideoloji kavramına yönelik tanımlama çabalarında sıklıkla başvurulan söylem kavramı, özellikle dil ile ideoloji arasındaki ilişkinin açığa çıkarılmasında oldukça işlevseldir. Buna göre ideolojilerin şekillenmesi, yeniden üretimi ve toplumsal alanda dolaşımda kalması, söylem üzerinden olmaktadır. İdeoloji ile söylem arasındaki bu yakın ilişki, bir şiddet türü olarak terörü, ideolojik amaçlarına ulaşabilmek için araç olarak kullanan terör örgütleri için de geçerlidir. Bu noktada; terör örgütlerinin ideolojik düzlemde kendilerini tanımlarken hangi sözcükleri/cümle yapılarını tercih ettikleri, çeşitli ideolojik pratiklerle üyelerine ve diğer insanlara nasıl seslendikleri, biz ve onlar karşıtlığını nasıl kurdukları ve terör eylemlerini söylem üzerinden nasıl meşru göstermeye çalıştıklarına dair analizlerde bulunmak, terörle mücadelede büyük önem arz etmektedir. Terör örgütlerindeki ideoloji-söylem ilişkisine odaklanan bu çalışmada, dönemlerini temsil edici nitelikte oldukları düşünülen analiz nesneleri ( Manifesto ve KCK Sözleşmesi) yapısalcı söylem analizi yönteminin çözümleme kategorileri kullanılarak analize tabi tutulmuş ve bu söylem örnekleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün dönemsel/konjonktürel olarak gelişen söylem stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. .