An Element of Continuity in American Foreign Policy: The Spread and Defense of Liberal Values


Creative Commons License

ÇAKIR M. F.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.125-147, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31679/adamakademi.996977
  • Journal Name: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.125-147
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The spread and defense of liberal values are one of the main elements of American foreign policy. The five features of value-based foreign policy that the United States developed and implemented are analyzed in this study. First, American decision-makers have claimed that the value-based foreign policy is beneficial for both the United States and humanity. Second, most of the time, they addressed short-term American interests by invoking values in foreign policy. Third, while carrying out policies inspired by values, they determined the methods and tools in a way that puts American interests first. Forth, they made revisions in them when they faced with serious costs. Lastly, pursuing value-based foreign policy is inspired by American political culture. This article claims that these features have made the value-based foreign policy unique to the United States. They have also contributed greatly to its constant application. Unless radical changes occur in American domestic policy and world politics, a great shift is unlikely in American conceptualization and practice of value-based foreign policy.
Liberal değerlerin yayılması ve savunulması, Amerikan dış politikasında süreklilik unsurlarından birisidir. Bu makalede ABD’nin geliştirdiği ve izlediği değerlere dayanan dış politikanın beş özelliği incelenmiştir. Birincisi, Amerikan karar vericileri, değerlere dayanan dış politikayı hem ABD’nin hem de insanlığın yararını gözeterek izlediklerini iddia etmişlerdir. İkincisi, karar vericiler, değerleri gerçekleştirmek adına izlenen siyasalar vasıtasıyla çoğu zaman kısa dönem Amerikan çıkarları elde edilebilmişlerdir. Üçüncüsü, değerler siyasetinde izlenirken benimsedikleri yöntem ve araçları, çoğu zaman Amerikan çıkarlarına öncelik verilerek belirlemişlerdir. Dördüncüsü, ciddi maliyetlerle karşılaştıklarında, değerlere dayanan siyasaları gözden geçirmişlerdir. Sonuncusu, değerlere dayanan dış politika, Amerikan siyasal kültürü ile uyumludur. Bu makalede, söz konusu beş özellik dolayısıyla ABD’nin izlediği değerlere dayanan dış politikanın kendine özgü olduğu ve değerlere dayanan dış politikanın sürekliliğinin de bu beş özellik ışığında anlaşılabileceği ileri sürülmüştür. Amerikan iç siyasetinde ve dünya siyasetinde ABD’yi daha farklı davranmaya zorlayacak köklü değişiklikler meydana gelmediği müddetçe, ABD’nin değerlere dayanan dış politika anlayışı ve pratiğinde büyük bir değişim yaşanmayacağı beklenebilir.