Syrians in Lebanon from the Perspective of the Lebanese Government and Lebanese Society


Creative Commons License

Tınas M.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.13-34, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26513/tocd.677921
  • Journal Name: Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Index Islamicus, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.13-34
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The war in Syria does not show any concrete sign of reaching a permanent and sustainable reconciliation in the short term. It effects neighboring countries deeply from different aspects. Among others, at both regional and international level, the refugee crisis is one of the most challenging consequences of the Syrian Civil War. In this respect, Lebanon has taken one of the largest burden due to its geographic proximity and intensive socio-historical relations with Syria. Lebanon became the highest concentration of refugees per capita worldwide. This paper analyzes the current situation of Syrian refugees in Lebanon, Lebanon’s response to this issue, and the social and political consequences of the presence of Syrians in the country within the context of Lebanon’s peculiar confessional system. To sum up, it argues that the wider effects of the Syrian Civil War have added several tensions to the current Lebanese politics and economy together, where there had already been internal impasses. Additionally, the refugee crisis with its sectarian dimension emerged as a unique challenge to be faced by Lebanon compared to other neighboring countries.
Suriye’de sürdürülebilir kalıcı bir uzlaşıya kısa vadede ulaşılabileceğine dairsomut işaretler görülmezken mevcut kriz, Suriye’nin komşularını farklı yönleriylederinden etkilemeye devam etmektedir. Bu minvalde Suriye İç Savaşı’nın hem bölgehem uluslararası düzeyde en önemli sonuçlarından biri mülteci krizidir. Coğrafiyakınlığı ve Suriye ile derin sosyo-tarihsel ilişkileri nedeniyle Lübnan, bu konudaTürkiye’den sonra en büyük yüklerden birini üstlenmiş olup dünya genelinde kişibaşına en yüksek mülteci yoğunluğuna sahip ülke haline gelmiştir. Bu makale,Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin mevcut durumunu, Lübnan’ın buna yönelikgeliştirdiği siyaseti ve Lübnan’ın kendine özgü siyasi sistemi bağlamında ülkedekiSuriyelilerin varlığının toplumsal ve siyasi sonuçlarını incelemektedir. Bu makale,Lübnan’ın kendisine ait iç açmazlarıyla birlikte Suriye İç Savaşı’nın hâlihazırdakiLübnan iç siyaseti ve ekonomisinde birtakım yeni gerginliklerin oluşmasına sebepolduğunu ortaya koymakta ve Lübnan’daki mezhebi toplulukların belirli kotalarçerçevesinde siyasi ve idari yapıda temsiline dayalı konfesyonel sistem nedeniyleSuriyeli mülteciler konusunun, Lübnan için diğer komşu ülkelerden daha farklı,münferit ve derin bir mesele haline geldiğini savunmaktadır.