A sociological and statistical analysis of domestic violence triggered by Job stress in the U.S. Police


SEVER M., CİNOĞLU H.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.125-146, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.125-146
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Every person is potentially subject to stress but police officers are at greater risk than other people since they encounter numerous stressors as part of their professional duties. Certain organizational and managerial characteristics of police job, such as shift-rotation, strict supervision, violent events, time bounded work, authoritarian and paramilitary aspects, high work-load and bureaucracy create stressful environments. And the levels of impact of this environment on officers are crucial in determining which officers are more likely to turn to domestic violence. Results revealed that police officers who have high level of job stress are almost 4 times more likely to commit domestic violence. Gender was found to be one of the most significant predictors. Another predictor of domestic violence was the exposure to critical incidents in daily policing. Findings suggested that the more police officers are exposed to negative events during work, the more they are likely to be violent at home.
Her insan yaşamında farklı dönemlerde stresin mağduru olmaktadır. Ancak mesleklerinden kaynaklanan özel koşullardan dolayı polisler diğerlerine oranla çok daha yüksek oranlarda stresin mağduru olmaktadır. Bu stresli ortamın yaratılmasında; polisliğin özelliklerinden olan mesai saati ve vardiya belirsizlikleri, katı hiyerarşik yapı, şiddet eylemlerine maruz kalma ihtimalinin yüksekliği, aşırı zaman duyarlı görevlerin sıklığı, amirlerle olan otoriter ve paramiliter iletişim şekilleri, yoğun tempo ve aşırı bürokrasi oldukça etkilidir. Çalışmalar, çevresel faktörlerin oluşturacağı stresin bireyleri aile içerisinde şiddete yöneltmede oldukça etkin olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, mesleki stresin mağduru olan polislerin diğerlerine nazaran dört kata yakın daha fazla aile içi şiddet eylemleri gerçekleştirdikleri görülmüştür. Ayrıca cinsiyetin de mesleki stresten kaynaklı aile içi şiddeti tahmin etmede önemli olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer önemli bulgu ise, şiddet içeren olaylara muhatap olmanın şiddete yönelmedeki katkısıdır. Bu çalışma, polislerin ne kadar sıklıkla şiddet eylemlerine muhatap kalırlarsa, o oranda aile içi şiddete başvurma ihtimallerinin arttığını göstermiştir.