İkinci Körfez Savaşı Sonrasında Irak’taki Sünni Grupların Radikalleşme Nedenlerinin Analizi


Creative Commons License

Kaplan M., Yanarışık O.

Kesit Akademi Dergisi, vol.8, no.33, pp.70-91, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 33
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/kesit.64735
  • Journal Name: Kesit Akademi Dergisi
  • Page Numbers: pp.70-91
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Irak Savaşının ardından Irak’ta ve bölge coğrafyasında görülen değişimi açıklamak ve anlamak için literatüre katkı sağlamaktır. Çalışma, Irak Savaşıyla beraber Irak ve bölge coğrafyasında yaşanan radikalleşmenin bölge güvenliğine etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, Irak Savaşı sonrasında Irak’ın yeniden yapılanmasındaki uygulamaları incelemeyi amaçlayarak, söylem analizi ve literatür taramasından yararlanmıştır. Dönemin siyasi isimlerinin Irak’ın işgali ve sonrasındaki gelişmelere dair anıları, görüşleri ve gerçekleştirdikleri mülakatları incelenmiş, Irak’ta İkinci Körfez Savaşı ile Nuri El-Maliki’nin Başbakanlık dönemi arasındaki süreçte Sünni gruplarda meydana gelen radikalleşmenin nedenleri sorgulanmıştır. Çalışmanın temel iddiası, Irak Savaşı’nın bölgedeki radikal unsurların artışında büyük etkiye sahip olduğu; Irak’ta uygulanmak istenilen demokrasinin ülke içerisindeki Sünni ve Şii gruplar arasında ayrım oluşturduğu; siyasi istikrarsızlığın Irak’ın ekonomisinde, eğitiminde, sağlık sisteminde olumsuz etkilere neden olduğu ve radikalleşen bölgede göç ve mülteci krizlerinin artmış olduğudur.

Bu çalışmanın amacı, Irak Savaşının ardından Irak’ta ve bölge coğrafyasında görülen değişimi açıklamak ve anlamak için literatüre katkı sağlamaktır. Çalışma, Irak Savaşıyla beraber Irak ve bölge coğrafyasında yaşanan radikalleşmenin bölge güvenliğine etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, Irak Savaşı sonrasında Irak’ın yeniden yapılanmasındaki uygulamaları incelemeyi amaçlayarak, söylem analizi ve literatür taramasından yararlanmıştır. Dönemin siyasi isimlerinin Irak’ın işgali ve sonrasındaki gelişmelere dair anıları, görüşleri ve gerçekleştirdikleri mülakatları incelenmiş, Irak’ta İkinci Körfez Savaşı ile Nuri El-Maliki’nin Başbakanlık dönemi arasındaki süreçte Sünni gruplarda meydana gelen radikalleşmenin nedenleri sorgulanmıştır. Çalışmanın temel iddiası, Irak Savaşı’nın bölgedeki radikal unsurların artışında büyük etkiye sahip olduğu; Irak’ta uygulanmak istenilen demokrasinin ülke içerisindeki Sünni ve Şii gruplar arasında ayrım oluşturduğu; siyasi istikrarsızlığın Irak’ın ekonomisinde, eğitiminde, sağlık sisteminde olumsuz etkilere neden olduğu ve radikalleşen bölgede göç ve mülteci krizlerinin artmış olduğudur.