Implementation and evaluation of research on family courts in Turkey, the application


FİLİZ O.

Aile ve Toplum, vol.7, no.25, pp.73-96, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 25
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Aile ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.73-96
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Family is a pillar of society. In some developed countries in the world, family matters in trial courts in this field brought specialty in family courts are beginning to be realized. In 2003, Turkey is set up family courts as an important step in this regard. Since establishment Family courts, how they work and their implications has become a research subject. For this purpose this article has been produced on research studies. Although they are new, Family Courts in Turkey has gained significant experience in practice. However, problems still continue. Especially actors in the process of judicial role and space issues in the field of courts are still interesting sources of problems. In this study, implementation of family courts will be evaluated in order to determine sources of problems for better implementations. In this study, the plan is as follows. First, the example of family courts in the world will be explained briefly. Later applications in Turkey in light of the data obtained by field work will be put out. The resulting findings and solutions will be suggested in the end.
Aile bir toplumun temel taşıdır. Dünyada bazı gelişmiş ülkelerde aile ile ilgili konularda yargılama bu alanda ihtisas mahkemesi haline getirilen aile mahkemelerinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye ise 2003 yılında aile mahkemelerini kurarak bu konuda önemli bir adım atmıştır. Kurulduğundan beri aile mahkemelerinin nasıl çalıştıkları ve uygulamanın nasıl olduğu ve yaşanılan sorunların nasıl çözüleceği bir araştırma konusu haline gelmiştir. İşte bu çalışma bu amaçla yapılan araştırmadan üretilen bir makaledir. Aile mahkemeleri Türkiye’de yeni olmasına rağmen uygulamada önemli deneyimler kazanmıştır. Ancak yine de sorunlar devam etmektedir. Özellikle yargılama sürecinde rol alan aktörler notasında ve mekânla ilgili sorunlar dikkat çekicidir. Bu çalışmada bu amaçla aile mahkemelerinin uygulaması değerlendirilecektir. Çalışmanın planı şu şekildedir. Önce dünyada aile mahkemeleri örnekleri kısaca anlatılacaktır. Daha sonra Türkiye’deki uygulamalar alan çalışmasıyla elde edilen veriler ışığında ortaya konacaktır. Ortaya çıkan bulgular ve çözüm önerileri sunularak çalışma sonlandırılacaktır.