Civil Society and International Conflict Resolution: The Role of Religious Actors in the Process of Resolution


Can A.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.125-133, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.125-133
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Civil society groups take sometimes place in the resolution of disputes. Even though it has been supposed that the exclusion of civil society groups makes the reconciliation process easier to work, the settlement between conflicted parties cannot be sustained without the participation of the permanent civil society groups. In cases involving directly or indirectly civil society groups, the reconciliation process is possible to continue much longer. This study analyzes the contributions of religious actors in international conflicts by referencing to their attributes that strive peace, not conflict. Religion and differences in religious beliefs are presented as conflict resources in recent years. However, it is the fact that religions with the purpose of leading people to the morality has huge potential to solve conflicts and sustain peace in the society.
Uyuşmazlıkların çözümünde sivil toplum gruplarının da çok sık olmasa bile yer aldığı görülmektedir. Sivil toplum gruplarının uzlaştırma faaliyetleri dışında bırakılması uzlaşma sürecini daha kolay işler hale getirdiği düşünülse de, sivil toplum gruplarının katılımı olmadan tesis edilen uzlaşma kalıcı olamaz. Sivil toplum gruplarının uzlaşma süreçlerine doğrudan veya dolaylı yollarla katıldığı durumlarda, tesis edilen barış ortamının daha uzun süre devam ettirilmesi mümkün olmaktadır. Din kavramı ve inanç farklılıkları son yılların 'çatışma' nedenleri arasında gösterilmektedir. Ancak, özünde insanları iyiliğe çağırma, moral değerleri ön plana çıkararak toplumsal barış ve huzuru tesis etme amacını güden dini inanışlar, doğru anlama ve yorumlama ile uyuşmazlıkların sonlandırılıp, barışın tesisinde etkili olabilecek önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, dini değerlerin çatışmaların değil barış ve huzurun tesis edilmesini teşvik eden özellikleri analiz edilerek, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol alan dini aktörlerin katkıları incelenmiştir