Problem of audit in development agencies in Turkey


ÇALI H. H.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.2, pp.419-442, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.419-442
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Development Agencies are expected to have an important function in reducing the regional development gaps and in removing the regional imbalances through economic, social and technical supports. It is thought that the Development Agencies will help minimize the regional imbalances by making use of the regional potentials, natural and social resources, labour force and the like.Development Agencies were often criticized during the process of institutionalisation and enactment and the critiques were reflected on the articles at the time. Thereafter, some necessary arrangements were also made with the set up and operation of the Development Agencies. With the arrangements, it was expected that hesitations about the mostly criticized problem of audit would be removed.The aim of the study is to make new comments on the critiques about the issue of the audit of the Development Agencies before the completion of the legal process and to clarify the issue of the audit of the Development Agencies. The content is also enriched through the survey method, which can, in a way, be considered to study on site without merely holding to the literature, as well as the other research methods used in writing the study.
Kalkınma Ajanslarının, ekonomik, sosyal ve teknik desteklerle bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesinde önemli fonksiyonları yerine getirmesi beklenmektedir. Kalkınma Ajanslarının, bölgesel potansiyellerden olan doğal ve sosyal kaynakları, işgücünü vb. unsurları harekete geçirerek bölgesel farklılıkların azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.Kalkınma ajanslarının yasalaşma ve kurumsallaşma sürecinde birçok eleştiriler yapılmış, bu eleştiriler o zamanlar yazılan makalelere yansıtılmıştır. Daha sonra Kalkınma Ajanslarının kurulması, faaliyete geçmesi ile ihtiyaç duyulan bir takım düzenlemeler de yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerle en çok eleştirilen konuların başında gelen 'denetim sorunsalı' konusundaki tereddütlerin ortadan kaldırılması da öngörülmüştür.Bu çalışmada, Kalkınma Ajanslarının denetimi konusunda henüz yasal süreç tamamlanmadan yapılan eleştirilere, güncel yorumların yapılması ve Kalkınma Ajanslarının denetimi konusuna netlik kazandırılması hedeflenmiştir. Çalışmanın yazımında kullanılan diğer araştırma yöntemlerine ilave olarak, sadece kitabi bilgilere bağlı kalmamak, bir anlamda sahaya inme olarak da algılanabilecek bir yöntem olan Mülakat yöntemiyle de makale zenginleştirilmiştir.