Lebanese Hezbollah Since Its Creation: What They Give to and Take from Lebanon


Creative Commons License

ACAR Ö.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, vol.25, no.1, pp.66-88, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.54627/gcd.1086456
  • Journal Name: Güvenlik Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.66-88
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

In this study, since its establishment in Lebanon in 1982, the role of Hezbollah in the domestic and foreign policy scenes of the country, the decisions it has taken, the effects of these decisions on Lebanon and the contributions of all these components on the formation of the current position of Lebanon are examined. Lebanon, following the preferences of the political elites in power; is a country that is trying to be governed by staffing on the basis of maintaining sectarian distinctions in a balanced way. On the other hand, it is a country whose existence is tried to be maintained by ignoring the weak central state structure while preserving its Lebanese upper identity. The political elite created by the current system has become synonymous with administrative corruption in the country. In a country like Lebanon, where there are many different sects, the innocuous divisions that exist at the base level become political problems and a threat to the entire system due to strengthening of the structures representing some sects. In addition, a sub-state actor like Hezbollah can assume a supra-state role with the effect of its power and the authority vacuum in the country due to the lack of integrity in the control mechanisms, the inability to fully establish the supra-identity, the successive crises. In this study, the effects of the maneuvers of Hezbollah, which has a key position in the most important events in Lebanon from its establishment to the present, on the political, social and economic structure of Lebanon are discussed. In addition, the process of becoming a determinant in domestic politics and a decision-ma- ker in foreign policy, thanks to its armed, social, economic and political power, has also been examined.
Bu çalışmada Hizbullah’ın, Lübnan’da 1982’de kuruluşundan itibaren, ülkenin iç ve dış politika sahnelerinde oynadığı rol, aldığı kararlar, bu kararların Lübnan’a etkileri ve tüm bu bileşenlerin Lübnan’ın günümüzdeki pozisyonunun oluşmasına katkıları incelenmektedir. Lübnan iktidarda etkin pozisyonda olan siyasi elitlerin tercihleri doğrultusunda; mezhepsel ayrımların dengeli bir şekilde sürdürülmesi esasında kadrolaşma gerçekleştirilerek yönetilmeye, buna karşılık Lübnanlı üst kimliği korunurken zayıf merkezi devlet yapısı göz ardı edilerek varlığı sürdürülmeye çalışılan bir ülkedir. Ancak Lübnan gibi çok sayıda farklı mezhebin bulunduğu bir ülkede sistemsel olarak taban düzeyinde var olan zararsız ayrılıklar, bazı mezhepleri temsil eden oluşumların güç kazanmasıyla siyasi sorunlar haline getirilerek belirginleştirilmekte ve sistemin tümünü tehdit eder hale gelmektedir. Bu koşullara bağlı olarak; denetim mekanizmalarında bütünlük sağlanamaması, üst kimliğin tam anlamıyla yerleşememesi ve birbirini izleyen krizlerin yaşanması sebepleriyle Hizbullah gibi devlet altı bir aktörün, sahip olduğu gücün ve ülkedeki otorite boşluğunun etkisiyle çoğu zaman devlet üstü bir role soyunduğu izlenmektedir. Bu çalışmada araştırma ve görüşme bulguları sonucunda kuruluşundan günümüze Lübnan’da yaşanan en önemli olaylarda kilit pozisyonda bulunan Hizbullah’ın manevralarının, Lübnan siyasal, sosyal ve ekonomik yapısına etkileri ele alınırken, silahlı, sosyal, ekonomik ve siyasi gücüyle iç politikada belirleyici, dış politikada ise karar alıcı pozisyona gelme süreci de incelenmiştir.