THE GREAT ATTACK ON HAKİMİYET-İ MİLLİYE NEWSPAPER


MÜJDECİ M.

Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.1, pp.387-408, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.387-408
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Hakimiyet-i Milliye newspaper is one of the newspapers having great importance during the period of National Struggle. Newspaper, which started publishing on January 10, 1920 were founded by Mustafa Kemal Pasha himself. Hakimiyet-i Milliye published in order to disseminate intellectual foundations based on the National Struggle movement, opinions and decisions to the public. The historical value ofthe newspaper also stems from this point. In terms of its aims andprinciples, Hakimiyet-i Milliye can be taken into account a sequel ofjournal of İrade-i Milliye, previously issued on a weekly basis byMustafa Kemal in Sivas. Hakimiyet-i Milliye, also in terms of being aspokesman for the national struggle, has been the interpreter ofAnatolia’s national conscience by being accepted the semi-official organof the Grand National Assembly of Turkey. From February 6 1921,journal that began to publish on a daily basis, has spread to big citiesand the whole of Anatolia in a short time. Intellectuals like AğaoğluAhmet, Ziya Gevher, Ruşen Eşref, Ziya Gökalp, Adnan Adıvar, İzzet Ulvi,Mahmut Esat, Tevfik Rüştü and Yusuf Akçura, who provided importantservices in the process of establishing a new state took part in thenewspaper staff writer of Journal of Hakimiyet-i Milliye, where RecepZühdü (Soyak) is known as the first franchise owner and manager.Hakimiyet-i Milliye also has been announcing to the world the Republicthat is the new regime of the new government of Turkey. This Journalbecame the publication agency of Grand National Assembly of Turkeyand personnel who established the Republic. In this paper, the AugustSeptember1922 period will be evaluated by relying on the news andcomments in the National Sovereignty
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Millî Mücadele devrinin fevkalade önemi haiz gazetelerinin başında gelmektedir. 10 Ocak 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan gazete, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından kurdurulmuştur. Hakimiyet-i Milliye, Millî Mücadele hareketinin dayandığı fikrî temelleri, görüş ve kararları halka yaymak üzere çıkarılmıştır. Gazetenin tarihî kıymeti de buradan kaynaklanmaktadır. Hakimiyet-i Milliye, hedef ve ilkeleri bakımından Mustafa Kemal Paşa'nın daha önce Sivas'ta haftalık olarak çıkarttığı "İrade-i Milliye Gazetesi"nin devamı sayılabilir. Hakimiyet-i Milliye gazetesi Millî Mücadele'nin sözcüsü olması bakımından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmî organı sayılarak "Anadolu'nun millî vicdanına tercüman" olmuştur. 6 Şubat 1921'den itibaren günlük olarak çıkmaya başlayan gazete, kısa bir süre içinde büyük kentlere ve bütün Anadolu'ya yayılmıştır. İlk imtiyaz sahibi ve müdürünün Recep Zühdü (Soyak) olduğu bilinen Hakimiyeti Milliye gazetesinin yazar kadrosunda Ağaoğlu Ahmet, Ziya Gevher, Ruşen Eşref, Ziya Gökalp, Adnan Adıvar, İzzet Ulvi, Mahmut Esat, Tevfik Rüştü, Yusuf Akçura gibi yeni devletin oluşumunda önemli hizmetlerde bulunmuş aydınlar yer almıştır. Yeni Türkiye devletinin yeni rejimi Cumhuriyeti de yine bütün dünyaya duyuran Hakimiyet-i Milliye olmuştur. Bu gazete TBMM'nin ve Cumhuriyeti kuran kadronun yayın organı olmuştur. Bu araştırmada Hakimiyet-i Milliye'de çıkan haber ve yorumlara dayanarak AğustosEylül 1922 dönemi değerlendirilecektir