CAMPAIGN IMPLEMENTATION IMPACT ANALYSIS: “YAYALAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ” TRAFFIC CAMPAIGN EXAMPLE


aydogan T.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.12, no.1, pp.362-394, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.19145/e-gifder.1416849
  • Journal Name: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.362-394
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

It is common to use campaigns for social problems that are effective in achieving social welfare. Social campaigns, especially by non-profit institutions, public institutions and their stakeholders, are implemented with a marketing approach towards trends that are desired to change or strengthen in society. The "Pedestrians Our Red Line" campaign regarding road traffic safety is a campaign carried out under the coordination of the Ministry of Internal Affairs. The impact analysis method was used to analyze the public awareness, visibility and impact of the campaign aimed at increasing pedestrian awareness in traffic safety. This study was produced from the BAP project numbered 01/2022-A(01) supported by the Police Academy. It was deemed appropriate in terms of scientific research and publication ethics by the Police Academy Presidency Scientific Research and Publication Ethics Board Decision no. 2023/03 dated 19 April 2023. The findings obtained in line with the data collected by face-to-face survey technique with 2600 people in 26 provinces regarding the "Pedestrians, Our Red Line" campaign were evaluated in this study. As a result of the evaluations, it is seen that the visibility of the posters and the awareness of the events are low. It has been determined that campaign awareness and visibility vary between regions across the country. In this regard, it has been concluded that the location and vehicle choices where posters are displayed and events take place should be re-evaluated within the campaign planning. On the other hand, it is seen that the messages and activities are received positively by the individuals to whom access is provided, and the contents are understandable and effective. It is evaluated that the campaign has positive results in terms of creating a targeted message and creating content to achieve the desired effect. The recommendation of the study as a result of the evaluations is to focus on the necessity of regionally different campaign applications, taking into account the differences arising from cultural, socio-economic level and geography by examining the reasons for regional differences and the selection of appropriate communication tools depending on the demographic characteristics and motivational elements of the target groups in terms of access.
Kampanyaların toplumsal refahın gerçekleşmesinde etkili olan sosyal sorunlara yönelik kullanılması yaygındır. Özellikle kar amacı gütmeyen kurumlar, kamu kurumları ve paydaşları tarafından sosyal kampanyalar, pazarlama yaklaşımı ile toplumda değişmesi ya da pekişmesi istenen eğilimlere yönelik uygulanmaktadır. Karayolu trafik güvenliğine ilişkin yürütülen “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyası da bu çerçevede İçişleri bakanlığı koordinesinde yürütülen bir kampanyadır. Trafik güvenliğinde yayalara ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik yürütülen kampanyanın toplumda bilinirliğine, görünürlüğüne, etkisine ilişkin analiz yapabilmek amacıyla etki analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma Polis Akademisi Başkanlığı tarafından desteklenen 01/2022-A(01) numaralı BAP projesinden üretilmiştir. 19 Nisan 2023 tarihli 2023/03 nolu Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kararı ile bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından uygun görülmüştür. “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyasına ilişkin 26 ilde 2600 kişi ile yüz yüze anket tekniğiyle toplanan veriler doğrultusunda edinilen bulgular bu çalışmada değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda afişlerin görünürlüğü ve etkinliklerin bilinirliğinin düşük oranlarda gerçekleştiği görülmektedir. Kampanya bilinirliğinin, görünürlüğünün ülke genelinde bölgeler arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda afişlerin gösterildiği ve etkinliklerin gerçekleştiği yer ve araç seçimlerinin kampanya planlaması içerisinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan erişimin sağlandığı bireyler için mesajların, etkinliklerin olumlu karşılandığı, içeriklerin anlaşılır olduğu ve etkili bulunduğu görülmektedir. Kampanyanın amaca yönelik mesajın oluşturulması ve istenen etkinin sağlanması ile ilgili içerik oluşturulması açısından olumlu sonuçlar içerdiği değerlendirilmektedir. Çalışmanın değerlendirmeler sonucu önerisi: erişim konusunda hedef grupların demografik özelliklerine, motivasyonel unsurlarına bağlı olarak uygun iletişim araçlarının seçilmesi; bölgesel farklılıkların nedenleri incelenerek kültürel, sosyo- ekonomik düzey ve coğrafyanın özgünlüğünden kaynaklanan unsurlar dikkate alınarak bölgesel olarak farklı kampanya uygulamalarının gerekliliği konularına odaklanılmasıdır.