FINANCIAL SECURITY MEASURES TO FIGHT THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC


YURDAKUL A.

Vergi Raporu, vol.0, no.265, pp.120-142, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 265
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.120-142
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

There is a struggle in the national and international arena to compensate for the economic and social effects of the COVID-19 pandemic, which is a global health problem. The study aims to analyse the economic and social effects of the pandemic and to reveal the financial security measures that should be taken in order to be sustainable in the fight against the pandemic. In this context, the main findings of the study are: The content of the financial security measures taken varies according to the development level of the countries. The most applied tax measures against the COVID-19 pandemic in the international arena have been postponing tax payments, proportional reductions in taxes, and exemption and exception practices. In the fight against COVID-19, international cooperation is important in eliminating the economic imbalances in countries with low level of development and financial resources. It has been concluded that it is important for states to intervene in the economy by making urgent decisions with economic support packages in order to prevent economic and social crises during and after the pandemic period.
Küresel bir sağlık sorunu olan COVID-19 pandemisinin ekonomik ve sosyal etkilerinin telafisi için ulusal ve uluslararası arenada mücadele edilmektedir. Yapılan çalışma, pandeminin ekonomik ve sosyal etkilerinin analiz edilerek, pandemi ile mücadelenin sürdürülebilir olması için alınması gereken mali güvenlik tedbirlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda çalışmanın temel bulguları şunlardır: Alınan mali güvenlik önlemlerinin içeriği, ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Uluslararası arenada COVID-19 pandemisine karşı en fazla başvurulan vergi önlemleri, vergi ödemelerinin ertelenmesi, vergilerde yapılan oransal indirimler ile muafiyet ve istisna uygulamaları olmuştur. COVID-19 ile mücadelede gelişmişlik düzeyi ve mali kaynak seviyesi düşük ülkelerdeki ekonomik dengesizliklerin giderilmesinde uluslararası işbirliğine gidilmesi önem taşımaktadır. Devletlerin pandemi dönemi ve sonrasında ekonomik ve toplumsal krizlerin önüne geçmek amacıyla ekonomik destek paketleri ile acil kararlar alarak ekonomiye müdahale etmelerinin önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır