(TAKING STATEMENT OF SUSPECT/DEFENDANT IN THE CONCEPT OF EVIDENCE)


KARABULUT F., KARAPAZARLIOĞLU E., ARGUN U.

Legal Hukuk Dergisi, vol.13, no.146, pp.71-98, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 146
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Legal Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.71-98
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Penal Procedure Law is the branch of law that regulates the manner of investigations and hearings in case of actions defined ascrime in our judicial system and designated a penal in return. When a concrete event that breaches the public order and constitutes subject of a crime pursuant to current laws occurs, actors of the judicial system assume the duties of investigating, hearing and executing the judgement, as well as re-ensuring the breached social balance, along with first responding to the event. As a matter of fact, lawless acting in order to secure the justice shall abuse the sense of justice and unbalance the society, creating an insecure atmosphere. Consequently, a healthy investigation and hearing requires that all actors within the justice system must act within the boundaries of the designated rules of law. Drawing up the bill of indictment within the investigation phase towards the trial through examining the concrete evidences towards the justification of the event shall enable the court to attain the concrete truth, which, in turn, shall contribute to a swift and fair hearing. The evidential feature of the plea of the suspected and defendant can only be recognised pursuant to actions within the framework of the rules of law.
Ceza Muhakemesi Hukuku, hukuk sistemimizde suç olarak tanımlanmış ve karşılığında da bir cezanın belirlendiği fiillerin işlenmesi durumunda, soruşturmanın ve yargılamanın nasıl gerçekleştirileceğini dü- zenleyen hukuk dalıdır. Toplumun düzenini bozan ve mevcut yasalara göre konusu suç teşkil eden somut olay meydana geldiğinde, olaya ilk müdahaleden başlamak üzere, soruşturulması, yargılanması ve hükmün infaz edilmesi bozulan toplumsal dengenin yeniden tesis edilmesi adalet sistemi aktörlerinin görevidir. Bununla birlikte adaleti sağlamak maksadıyla kuralsız davranmak da toplumdaki adalet duygusunu sarsacak ve güvensizlik ortamı yaratarak toplumun dengesini bozacaktır. Dolayısıyla adalet sistemi içerisindeki tüm aktörlerin, belirlenmiş olan hukuk kuralları içerisinde hareket etmesi, sağlıklı soruşturma ve yargılamanın ön koşuludur. Yargılama için soruşturma evresinde meydana gelen olayın ispatına yönelik maddî delillerin araştırılıp elde edilerek iddianame hazırlanması, mahkemenin somut gerçeğe ulaşmasını kolaylaştıracak, bu da yargılamanın hızlı ve adil gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Şüpheli ve sanığın ifadesinin delil niteliği taşıyabilmesi ancak hukuk kuralları çerçevesinde işlem yapıldığında geçerli olacaktır.