Türk Siyasal Hayatından Görünümler: 1965 Genel Seçimleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi (10/10/1965-11/10/1969)


Creative Commons License

Toktaş Ş., Görür S.

in: Yüzüncü Yılında TBMM: Oluşumu, Çalışma Şartları ve İşlevleri, Yusuf Tekin, Editor, TBMM, Ankara, pp.331-350, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: TBMM
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.331-350
  • Editors: Yusuf Tekin, Editor
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Türk siyasal hayatı ve demokrasi tarihinin 1965-1969 yıllarına ışık tutulacak ve aynı yıllara tekabül eden XIII. Yasama Dönemi ve Meclis faaliyetleri incelenecektir. Bu inceleme üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci kısımda 1965 Genel Seçimleri ele alınacaktır. Kullanılan seçim sistemi, yarışa giren siyasal partiler, adaylık kriterleri, aday listeleri ve öne çıkan isimler, seçmen profili, katılım oranları gibi konular etrafında seçim süreci aktarılacaktır. İkinci kısımda seçim sonucunda ortaya çıkan parlamento yapısı ve faaliyetleri ele alınacaktır. TBMM’nin XIII. Döneminde siyasal parti dağılımı ve görev alan milletvekilleri hakkında makro bilgi sunulacaktır. Ayrıca, parlamenter sistemlerde yasamanın üstlendiği temel faaliyetler çerçevesinde komisyon oluşturma, görüşme, yasa çıkarma, hükümet oluşturma, cumhurbaşkanı seçme, denge ve denetleme gibi faaliyetler aktarılacaktır. Üçüncü ve son kısımda sonuç ve değerlendirmeye yer verilecek, 1965-1969 yıllarındaki XIII. Yasama Döneminin öne çıkan özelliklerine değinilecektir.