Suç ve farklı türlerde uyuşturucu ve alkol kullanımı ilişkisi: ABD örneği


ALIIASKAROV B., BAKIEV E., KAPLAN İ.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.12, no.4, pp.51-74, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-74
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

This study examined an impact of multiple drug use in combination and alcohol use on individuals’ likelihood of getting involved in deviant behavior in the US. The data used for this study is the 2005 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) which is available from ICPSR under the number 4596. As results of Maximum Likelihood Estimation (MLE) Logit regression analysis indicate that the multiple drug use in combination is still stronger predictor of criminal behavior. Moreover, the multiple drug use was found highly represented by African Americans. Furthermore, the protective factors such as marriage, higher income and higher education were not really matter for the Blacks’ likelihood of arrest for the criminal behavior which might also be explained by implicit discrimination toward people of color in American Criminal Justice System. Finally, among individual drug types, heroin is the most influential drug causing higher criminal involvement. In conclusion part, we provide some policy implications in the light of findings of the study.
Bu araştırma, alkol ve farklı tiplerde uyuşturucu maddelerin aynı anda kullanımının (multiple-type-drug use) insanların sapma ve suçlu davranışa yönelmeleri üzerindeki etkisini 2005 ABD Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Araştırması’ndan elde edilen veriler üzerinde yapılan Maksimum Olasılık Değerlendirme (Maximum Likelihood Estimation Logit Regression) tekniklerini kullanarak incelemektedir. Logistik regrasyon tekniğinin kullanıldığı analizler sonucunda çok çeşit uyuşturucu kullanımının insanların suçlu ve sapma davranışlarını açıklayan önemli bir faktör olarak devam ettiği gözlemlenmiştir. Analizler farklı tiplerde uyuşturucu kullanımının Afrika asıllı Amerikalılarla çok ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Daha önemlisi, evlilik, yüksek gelir ve eğitim düzeyi gibi bazı koruyucu faktörler siyahî vatandaşların yakalanmalarının azaltılmasına herhangi bir etki yapmamaktadır. Son olarak, uyuşturucu çeşitleri arasında eroin kullanımının suçlu davranışı üzerinde çok etkili olduğu tespit edilmiştir. Makalenin son bölümünde, elde edilen bulgular ışığında uygulamaya yönelik bazı politika önerileri sunulmuştur.