15 July in Turkish Social Identity: Projection of Past Epics


Zengin Ü. N.

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.39, no.39, pp.179-191, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 39
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.179-191
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

In Turkish political life, coups and coup attempts hold a significant place. Among these attempts, the events of July 15th are of particular importance and merit examination by numerous disciplines. The method of execution, the preparatory process, the actors involved, and, notably, the epic resistance of the public against the coup attempt have been the subject of numerous studies and continue to be so. In this study, the July 15th coup attempt will be scrutinized within the framework of social identity theory. Firstly, the social identity theory, developed by Tajfel and Turner, will be briefly explained. Subsequently, factors influencing social identity, particularly through the discourses of July 15th veterans, will be identified, and the impact of social identity formation on the July 15th resistance will be examined.
Türk siyasal hayatında darbeler ve darbe girişimleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Söz konusu girişimler arasında 15 Temmuz ise oldukça önemli ve pek çok disiplin tarafından incelenmeye değer özelliklere sahip olan bir olaydır. Gerçekleşme yöntemi, hazırlanma süreci, aktörleri kadar halkın girişime karşı destansı direnişi pek çok çalışmanın konusu olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada da 15 Temmuz darbe girişimi sosyal kimlik teorisi bağlamında irdelenecektir. Çalışmada öncelikle Tajfel ve Turner tarafından geliştirilen sosyal kimlik teorisi kısaca açıklanacaktır. Ardından özellikle 15 Temmuz gazilerinin söylemleri üzerinden sosyal kimliği etkileyen faktörler tespit edilmeye, sosyal kimlik oluşumunun 15 Temmuz direnişine olan etkisi incelenmeye çalışılacaktır.