Freight Forwarder In The Turkish Legal System


Aslan Düzgün Ü.

Sıxth Internatıonal Medıterranean Socıal Scıences Congress (Mecas Vı) CONGRESS BOOK SERIES, vol.3, no.5, pp.357-368, 2019 (Conference Book)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 5
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Sıxth Internatıonal Medıterranean Socıal Scıences Congress (Mecas Vı) CONGRESS BOOK SERIES
  • Page Numbers: pp.357-368
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

In the last part of the fourth book titled "Transportation Works" of the Turkish Commercial Code (TCC), "Freight forwarder" was organized between the articles 917 - 930. In the mentioned section, Article 917 of the Turkish Commercial Code (TCC) has been taken under the contract of the Transport Commission. According to the first paragraph of the aforementioned article, " Freight Forwarder agreement with a broker takes you to move goods. Posted by with this agreement, the payment of the agreed fee debt fall under".

Freight forwarding is involved in the transportation of goods only. This is out of the question in terms of passenger transport in terms of freight forwarding.

In our study, the elements of the freight forwarding contract, the rights and obligations of the parties the responsibilities of the parties, the responsibilities for the Vice will be discussed. In this sense, together with the subject of judicial decisions will be examined.

Keywords: Freight forwarder, carriage contract, merchant assistant, the responsibility of a freight forwarder.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) "Taşıma İşleri" başlıklı dördüncü kitabının, altıncı ve son kısmında 917 - 930. maddeleri arasında, "Taşıma İşleri Komisyoncusu" düzenlenmiştir. Söz konusu kısımda  TTK'nın 917. maddesinde Taşıma Komisyonculuğu sözleşmesi hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin ilk fıkrasına göre, "taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesi ile komisyoncu eşya taşıtmayı üstlenir. Bu sözleşme ile gönderen, kararlaştırılan ücreti ödeme borcu altına girer".

Taşıma İşleri Komisyonculuğu sadece eşya taşımada söz konusudur. Bu bakımından yolcu taşıma bakımından Taşıma İşleri Komisyonculuğu söz konusu değildir.

 Çalışmamızda Taşıma İşleri Komisyonculuğu sözleşmesinin unsurları, tarafların hak ve borçları, tarafların sorumlulukları, yardımcılarından dolayı olan sorumlulukları ele alınıp konu yargı kararları ile beraber incelenecektir.

Anahtar kelimeler, Taşıma işleri komisyoncusu, taşıma sözleşmesi, tacir yardımcıları, Taşıma işleri komisyoncusunun sorumluluğu, yardımcı kişinin fiili, yardımcının ihmali.