The Perceptions of Students in Police Vocational High Schools Related to Factors Effecting Their Course Success


MURAT M., UYGUN Ö.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1-2, pp.97-117, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1-2
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-117
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to offer recommendations depend on our findings and to determine the factors which affect the success of the students at Police Schools. This research is a descriptional study and a survey "which measured the factors that affect students' success" was used to gather data. This questionnaire was applied to 381 students who were spending their first year at Diyarbakir A. Gaffar Okkan Police Vocational High School (Police Schools in Turkey are two years school after high school education) and 277 students who were spending their second year at Diyarbakir Police School. Frequency, per cent, and chi square (%2) techniques were used to analyse the dates. In this research, every question was examined to understand how they affected students' success. In addition, differences between first year and second year students' answers were tested in .01 level.
Bu çalışmanın amacı; Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin derslerindeki başarılarım etkileyen etmenleri belirlemek ve bulgular doğrultusunda önerilerde bulunmaktır. Araştırma betimsel bir çalışma olup veri toplama aracı olarak "Öğrencilerin Ders Başarılarım Etkileyen Etmenler Anketi" kullanılmıştır. Bu araç; Diyarbakır A. Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulunda 2002-2003 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 381 birinci ve 277 ikinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekanslardan, yüzdelerden ve ki kare (%2) tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin anket maddelerindeki durumların derslerini etkileme dereceleri genel olarak incelenmiştir. Aynca sınıf düzeylerine göre öğrencilerin yanıtlan arasındaki farklılıklar .01 düzeyinde test edilmiştir.