Efficiency of a problem based English for Specific purposes (ESP) training program enhanced by the principles of An- dragogy for Turkish National Police Academy students


AKIN G.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.115-136, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-136
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

As an alternative to general English programs, this study wasconducted to implement a problem based English for SpecificPurposes (ESP) training program enhanced by the principles ofandragogy to cadets of Turkish National Police Academy whohave professional aims and interests in common. Cadets, who weredivided into two groups as experimental and control group, arecomposed of a total of 43 students. The problem- based ESP train- ing program enhanced by andragogical principles was applied toexperimental group. The topics of ‘Headway’ level books withinthe regular curriculum going on in the faculty which were supple- mented with the vocabulary and grammar items of the trainingprogram of experimental group were applied to control group. Thetest prepared in parallel to the program was applied to cadets aspre-test and post-test. At the end of the research, the test scores in- creased in both groups, but the success of the experimental groupwas higher than the success of the control group and this differ- ence between groups was found to be statistically significant at0.05 level.
Bu çalışma, genel İngilizce yaklaşımına alternatif olarak,andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli meslekiİngilizce eğitimi programının, ilgi ve iş alanları bilinen ve bir mes- lek edinmek için Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesindeeğitime devam eden genç yetişkinlere uygulamak amacıyla gerçek- leştirilmiştir. Çalışma grubu, deney ve kontrol grubu olarak ikiyebölünmüş olan toplam 43 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubu- na andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli ve özelamaçlı mesleki İngilizce eğitim programı; kontrol grubuna ise fa- kültede normal eğitim programında ‘Headway’ seviye kitapları se- risi ile devam eden genel İngilizce eğitim programı deney grubu- nun eğitim programında yer alan yapılar ve kelimelerle desteklen- miş olarak uygulanmıştır. Programa paralel olarak hazırlanan sı- nav, program öncesi ve sonrasında öğrencilere uygulanmıştır.Araştırma sonunda her iki grubun da sınavdan aldıkları puanlarınyükseldiği; ancak deney grubunun başarısının kontrol grubununbaşarısından daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki bu farkınistatistiksel olarak 0.05 düzeyinde manidar olduğu bulunmuştur.