Devlet-İçi Çatışmalar Ve Muhtemel Çözüm Yolları Üzerine Bazı Varsayımlar


Creative Commons License

Işık N.

1. ULUSLARARASI HİTİT GÜVENLİK ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Çorum, Turkey, 24 - 27 December 2021, pp.368-376

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.368-376
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Soğuk Savaş Sonrası dönemde dünyada ortaya çıkan çatışmaların büyük bir bölümünün devletiçi

çatışmalar olduğu görülmektedir. Bu tür çatışmalar büyük ölçüde kimliksel gerilimler

sonrasında ortaya çıkmakta ve bu gerilimler insani trajedilerin yaşandığı iç savaşlara

dönüşmektedir. Ayrıca, devlet-içi çatışmaların sonlandırılarak, barış ortamının inşa edilmesi

önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada ise öznel değerlendirmelerin de olduğu

muhtemel çözüm yolları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: devlet-içi çatışmalar, çatışma çözümü