The Analysis of European Court of Human Rights' Decisions Related to Turkey (2002-2005)


ÇİÇEKLİ B., ERYILMAZ M. B., YILMAZ Ö.

Uluslararası Hukuk ve Politika, vol.3, no.9, pp.28-59, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 9
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Uluslararası Hukuk ve Politika
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.28-59
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The human rights issue is one of the most important issues for Turkey in the membership process towards European Union. Some imperative criteria were satisfied by legal amendments. However, the impact of these legal amendments onto the implementation of public services requires relatively more time. Meanwhile, the identification and examination of those proper and improper examples will serve as guidance. In this context, in this article, the verdicts of the European Court of Human Rights related to Turkey between 2002 and 2006 were examined qualitatively and quantitatively in order to point out the current difficulties in the field of human rights in Turkey and to sustain a maximum compliance with the basic human rights and liberties in the public services.
Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye için önemli konu başlıklarından birisini insan hakları oluşturmaktadır. Bu alanda yapılan kanuni düzenlemeler ile önemli kıstaslar yerine getirilmiştir. Ancak, yapılan kanuni düzenlemelerin kamu hizmeti uygulamalarına etkisi göreceli olarak zaman almaktadır. Bu etkinin arttırılmasında olumlu veya olumsuz örneklerin tespit edilmesi ve incelenmesi ise yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda, bu makalede, Türkiye’de insan hakları alanında yaşanan mevcut sıkıntıları tespit ve kamu hizmetlerinin sunulmasında temel insan hak ve özgürlüklerine azami riayetin sağlanabilmesini temin etmek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2002–2006 yılları arasında Türkiye ile ilgili olarak vermiş olduğu kararların nitelik ve nicelik analizi yapılmıştır.