Problems of Syrian Women in the Context of Forced Migration


özüdoğru erdoğan h. n.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.609-623, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.609-623
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Mankind has been migrating for reasons such as struggle with nature, population growth, resource scarcity, disaster and war both since the early periods of its history and with the globalization process. Turkey has been home to Syrian people who have been forced to emigrate due to internal turmoil and the outbreak of war since 2011. Many Syrian migrants who have gone through a traumatic process due to forced migration have lost both relatives and assets. The number of orphaned children whose parents have passed away has exceeded ten thousand, and poverty has reached serious proportions. In addition to the difficulties of being a woman, the burden of women is doubled with the difficulties of being an immigrant. Therefore, it is important to objectively address the difficulties and difficulties faced by the large number of migrant women. In this study, the social position and problems of women who were forced to emigrate from Syria to Turkey under the mentioned conditions will be discussed. In this study, it is aimed to examine the problems of Syrian migrant women who are deeply experiencing migration and war on a theoretical basis, to analyze the effects of the phenomenon of migration on women and to make suggestions on this issue. In this research, the concept of migration in the context of statistics, the migrant population in the world and in Turkey, the demographic structure of Syrian women migrant women and different problems have been focused on by conducting a survey of domestic and foreign literature. Document analysis was used as a qualitative research method in the study. In general, women have problems with language, health, employment, education, marriage, social adaptation and exclusion, working life, violence, and abuse.
İnsanoğlu, hem tarihinin ilk dönemlerinden beri hem de küreselleşme süreci ile birlikte doğa ile mücadele, nüfus artışı, kaynak kıtlığı, afet ve savaş gibi nedenlerle göç etmektedir. Türkiye, 2011 yılından beri iç karışıklık ve savaşın çıkmasından dolayı göç etmek zorunda kalan Suriye halkına ev sahipliği yapmaktadır. Zorunlu göç sebebiyle travmatik bir süreçten geçen pek çok Suriyeli göçmen hem yakınlarını hem de mal varlıklarını kaybetmiştir. Anne ve babası vefat eden kimsesiz çocukların sayısı on binleri aşmış, yoksulluk ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kadınların kadın olmanın zorlukları yanında göçmen olmanın da getirmiş olduğu sıkıntılarla yükleri ikiye katlanmaktadır. Dolayısıyla, sayıca fazla olan göçmen kadınların karşılaştığı güçlük ve sıkıntıların objektif bir şekilde ele alınması önem arz etmektedir. Bu araştırmada bahsi geçen şartlar altında Suriye’den Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan kadınların toplumsal konumu ve sorunları ele alınmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada, göç ve savaşı derinden yaşayan Suriyeli göçmen kadınların sorunlarını kuramsal temelde irdelemek, göç olgusunun kadın üzerinde bıraktığı etkileri analiz etmek ve bu konuda önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Bu araştırmada, yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak, istatistikler bağlamında göç kavramı, dünyada ve Türkiye’deki göçmen nüfus, Suriyeli kadın göçmen kadınların demografik yapısı ve farklı sorunları üzerinde durulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olarak döküman analizi kullanılmıştır. Genel olarak kadınlar, dil, sağlık, istihdam, eğitim, evlilik, sosyal uyum ve dışlanma, çalışma hayatı, şiddet, istismar gibi konularda sorunlar yaşamaktadır.