CHILDREN VICTIMS OF TERROR DRUGGED TO A CRIME


Creative Commons License

Ataç İ.

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.10, no.26, pp.118-131, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 26
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31199/hakisderg.912547
  • Journal Name: HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.118-131
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

SUÇA SÜRÜKLENEN TERÖR MAĞDURU ÇOCUKLAR İbrahim Ataç 1 1 ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0340-2449 ÖZ Toplumun geleceğinin garantisi olan çocukların, suç kavramı ile kullanılması önemli bir toplumsal sorundur. Dolayısı ile suç kavramı sonradan öğrenilen bir eylemdir. Çocuklara suç kavramını ve bu eylemi öğreten toplumdur. Sosyolojik bir gerçek olan suç ’un nedenlerinin ve sonuçlarının değişen koşullara göre incelenmesi daha doğru olur. Dünyada ve ülkemizde özellikle 21.yy. başlarından günümüze kadar olan zaman içerisinde çocukların suça sürüklenmesi ve şiddete maruz kalma durumu giderek artmaktadır. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan olan çocuklar bireysel, ailesel, çevresel ve sosyo- ekonomik nedenlerden dolayı suça karışmakta ve itilmektedir. Ülkemiz özeline bakıldığında özellikle terör örgütlerince çocuklar kandırılarak veya kaçırılarak örgüt içerisine dahil edilmektedir. Örgüt içerisinde çeşitli eğitimlere ve şiddete maruz kalan bu çocuklar eylem yapmaya ve suç işlemeye zorlanmaktadır.Yine benzer şekilde Suriye’de terör örgütlerinin neden olduğu iç karışıklıklar ve savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan aileler ve çocuklar ülkemize sığınmak zorunda kalmıştır. Büyük bir göç dalgası ile ülkemize gelen ebeveynlerini kaybetmiş ve kimsesiz çocuklarda çeşitli nedenlerden dolayı suça itilmiş veya bir şekilde suça karışmışlardır. Bununla birlikte bu çocuklar halen terör örgütleri ve diğer organize suç örgütlerinin hedefi halindedirler.Kentlerin çöküntü bölgelerinde olumsuz koşullarda yaşayan ailelerin, çocuklarının suç örgütlerinin içine çekilmesi, mağduriyetleri beraberinde getirmektedir. Aile, toplumun en önemli kurumudur. Terör ve suç örgütleri, kentlerin çöküntü bölgelerinde yaşayan, bütünlüğü bozulan aileler için en büyük tehdittir. Bu bağlamda suça sürüklenen ve mağduriyet yaşayan çocukların ötekileştirilmeden topluma kazandırılması, ülke geleceği açısından önemlidir. Devlet tarafından izlenecek politikaların, toplum barışı ve sosyal refah üzerine yoğunlaşması oldukça önemlidir. Bu çalışmada özellikle Türkiye’de suça sürüklenen dezavantajlı durumda bulunan tüm çocukların durumları gözden geçirilerek uygulanan ve uygulanması istenilen sosyal politikalara değinilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Terör, Çocuk, Suç, Ceza, Şiddet Atıf için Ataç, İ. (2020). Suça sürüklenen terör mağduru çocuklar. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 10(26), 118-1