Research on the Effects of the Isolation Period on Academics in Turkey


Demir Ö., Toprak M., Yıldız S., Demir Z., Bakan Kalaycıoğlu D., Uğur Z. B., ...More

Other, pp.1-27, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.1-27
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

As of 11 March 2020, when the virus was first seen in Turkey, a rapid transition to distance education has emerged at all educational levels. This research was designed to seek an answer to the question of what kind of effects the isolation period had on academics, which are the most important element of higher education. The research was carried out by a project team from different universities and institutions. An electronic survey was sent to the publicly accessible emails of 80.776 academic staff from the universities in Turkey. The findings of this study were compiled with the response of 8.242 academicians who filled out the survey

Covid-19 virüsünün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm eğitim-öğretim kademelerinde uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yapılmıştır. Bu araştırma, izolasyon döneminin yükseköğretim faaliyetlerinin yürümesinde başat rolü olan akademisyenler üzerinde ne tür etkilere yol açtığı sorusuna cevap aramak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma, farklı üniversite ve kurumlarda çalışan araştırmacıların yer aldığı bir proje grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan elektronik soru formu, Türkiye’deki üniversitelerde çalışan ve kamuya açık kaynaklardan eposta adresine ulaşılabilen 80.776 akademisyene gönderilmiştir. Bu raporun bulgularına, soru formunu dolduran 8242 akademisyenin cevaplarıyla ulaşılmıştır