DEATHS DUE TO TRAFFIC ACCIDENTS AND PRECAUTIONS DEVELOPED FOR THE PREVENTION OF TRAFFIC ACCIDENTS: EU COUNTRIES AND TURKEY


Kavsıracı O.

Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.223-240, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.223-240
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Economic mobility of societies, increasing urban settlement distances, people's relocation needs for business, home and social activity centers, increase individual mobility. The fact that highways respond to door-to-door flexible transportation demands and the use of automobiles as a status indicator today increases the importance of highways within transportation systems. Increasing demand for the use of highways appears as an important problem in terms of traffic accidents and losses after traffic accidents. Traffic accidents significantly threaten both human health and the economic presence of states. In this context, the development of measures for possible accidents on highways is important for the states. States are carrying out holistic studies based on infrastructure, supervision, education, legislation and awareness campaigns to create a safe and sustainable traffic environment by minimizing potential risks related to road traffic safety. In this study, traffic accidents taking place in EU countries and Turkey have been analyzed. Effects of traffic accidents have been compared statistically between the EU countries and Turkey, developed and advised applications for preventing traffic accidents have been included that are recommended by international organizations and exemplified by countries. As a result of the study, Sweden's vision zero policy, which was developed to provide road traffic safety, and the Netherlands' sustainable road traffic safety policies are gaining importance. In this context, it is thought that the study will contribute to those who will research on road traffic safety in terms of country examples and international organizations.

Toplumların ekonomik hareketliliği, kentlerde yerleşim mesafelerinin artması, insanların iş, ev ve sosyal faaliyet merkezlerine yönelik yer değiştirme ihtiyaçları bireysel hareketliliği arttırmaktadır. Karayollarının kapıdan kapıya esnek ulaşım taleplerine karşılık vermesi ve otomobil kullanımının günümüzde bir statü göstergesi haline gelmesi de ulaştırma sistemleri içerisinde karayollarının önemini her geçen gün arttırmaktadır. Karayollarının kullanılmasına yönelik talebin artması, trafik kazaları ve trafik kazaları sonrasında gerçekleşen kayıplar noktasında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik kazaları hem insan sağlığını hem de devletlerin ekonomik varlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Bu kapsamda karayollarında gerçekleşecek olası kazalara yönelik önlemlerin geliştirilmesi, devletler için önem arz etmektedir. Devletler, karayolu trafik güvenliğine ilişkin olası riskleri minimize ederek güvenli ve sürdürülebilir bir trafik ortamı oluşturmak için altyapı, denetim, eğitim, mevzuat ve farkındalık kampanyalarını temel alan bütüncül çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada, AB ülkeleri ve Türkiye’de trafik kazaları sonrası gerçekleşen ölümler analiz edilmiştir. İstatistiksel olarak AB ülkeleri ve Türkiye arasında trafik kazalarının etkileri çerçevesinde karşılaştırma yapılmış, trafik kazalarının önlenmesine yönelik hem ülkeler örnekleminde hem de uluslararası örgütlerin tavsiyeleri noktasında geliştirilen ve geliştirilmesi tavsiye edilen uygulamalara yer verilmiştir. Çalışma sonucunda karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak geliştirilen İsveç’in vizyon sıfır ve Hollanda’nın sürdürülebilir karayolu trafik güvenliği politikaları önem kazanmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın, karayolu trafik güvenliğine yönelik araştırma yapacaklara, ülke örnekleri ve uluslararası kuruluşlar noktasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.