A Research Examining the Relationship Between Career Barriers and Organizational Behaviors Within Organized Industrial Zones Located in Ankara


KARAGOL E. T., Koru Uzkurt B.

Journal of emerging economies and policy (Online), vol.6, no.1, pp.194-203, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Journal of emerging economies and policy (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.194-203
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The main purpose of this study is to examine the relationship between the perception of women employees related with their career barriers and their organizational commitment to the enterprises. Data that is necessary for this research were collected via survey method from Organized Industrial Zones located in Ankara. Survey forms were distributed to 600 women employees who were determined by simple random sampling method within 8 Organized Industrial Zones located in Ankara.In order to analyze the research hypothesis; firstly, validity and reliability, correlation and regression analysis was used. Following this, factor analysis was applied. The main finding of the research show that there is negative and partial relationship between perceptions of the women employees related with their career barriers and their organizational commitment.This study is the first to examine the relationship between the perception of women employees related with their career barriers and their organizational commitment to the enterprises on manufacturing industry. So, the findings make an important contribution to the existing literature and organizatons in manufacturing industry.
Bu çalışmanın temel amacı, kadınların kariyer engelleri algıları ile çalıştıkları işyerlerindeki örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma için gerekli veriler, Ankara’da faal halde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki kadın çalışanlardan anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, bu OSB’lerde çalışan kadınlar arasından basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 600 kişiden oluşmaktadır.Araştırma hipotezlerini test etmek için öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Daha sonra ölçeklere faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, kadınların kariyer engellerine ilişkin algılarının örgütsel bağlılık üzerinde negatif bir kısmi etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca kadın çalışanların medeni durumuna göre toplumsal cinsiyet kalıp yargıları durumuna ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.Bu çalışmanın bulgularının özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan kadınlar üzerinde yapılmış az sayıda çalışmalardan biri olması açısından literatüre önemli bir katkı sağlayacağı ve uygulama açısından da önemli ipuçları taşıdığı değerlendirilmektedir.