THE PROTECTIVE FAMILY SYSTEM FROM SOCIAL POLICY PERSPECTIVE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKEY AND WORLD COUNTRIES


Ataç İ.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: Ankara
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal devlet uygulamalarının vazgeçilmez olgusu olan sosyal politika uygulamaları özellikle kırılgan gruplar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışma genel uygulama alanı olarak korunmaya muhtaç çocuklar üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda, ülkemizde ve dünyadaki koruyucu aile sistemine dahil olan çocukların toplum geleceğine uyumu üzerine yapılan uygulamaların ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılması yapılmıştır. Türkiye’deki koruyucu aile sisteminin geçmişten günümüze kadar gelen uygulamalarındaki sürecin gözden geçirildiği bu çalışmada sistem içerisinde aksayan yönlere değinilmiştir. Sosyal refah politikaları bir toplumun en önemli yaşam döngüsüdür. Dezavantajlı grupların en kırılgan halkası olan çocukların aile sosyalizasyonu içerisinde topluma kazandırılması önemli noktalardan biridir. Çocuk koruma politikalarının önemli bir adımı olan koruyucu aile sistemi fonksiyonun; özendirilmesi, tanıtılması, desteklenmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülebilmesi evrensel bir görevdir. Uygulama sürecinde özellikle sıklıkla karşılaşılan sorunlar odak noktası olmuştur. Derinlemesine mülakatlar yapılarak gömülü teori bağlamında analizler ve çıkarımlar yapılmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmanın ülkemizdeki koruyucu aile sisteminde sorunları tespit etmek ve bunların çözümünde rehber olabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın farklı illerde sürdürülmesi veri zenginliği ve sorunları farklı bakış açılarından tespit edebilmek önem arz etmektedir. Özellikle koruyucu aile ve sivil toplum kuruluşu koruyucu aile derneklerinin tecrübe paylaşımlarına ve önerilerine yer verilmiştir.