Crimes Committed Through Social Media: The Cases of Facebook, Twitter and Instagram


Creative Commons License

Cihan M., Yıldız S.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.135-150, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.135-150
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

With the widespread use of social media, rapid changes are experienced in many branches of our social life. Users’ shares and interactions on social media platforms sometimes affect directly on daily life. One of these effects takes place in criminal field. Criminals can have the advantage of committing crime more easily and with less risk by turning the opportunities of social media into their opportunities. Difficulties in the control of social media, lack of experience of security forces in pursuing cybercrime, international jurisdiction and insensitivity of network providers make it difficult to pursue and investigate crimes. The aim of this study is to examine which types of crime are committed through social media and their effects on individual and social life. For this purpose, the amount, rates, types, prevalence and effects on social life of crimes committed through Facebook, Twitter and Instagram from social media platforms were tried to be determined. The research data were obtained from the files open to access regarding the crimes committed through social media, which was concluded by the Supreme Court. Seven criminal files are briefly examined as case studies. It has been determined that the most committed social media crimes are insulting, violating privacy of private life, illegally obtaining data, fraud and threat.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte toplumsal hayatımızda pek çok alanda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sosyal medya platformlarında kullanıcıların paylaşımları ve etkileşimleri güncel yaşamı kimi zaman doğrudan etkilemektedir. Bu etkilerden birisi de kriminal alanda gerçekleşmektedir. Suçlular sosyal medyanın imkânlarını fırsata dönüştürerek daha kolay ve daha az risk ile suç işleme avantajına sahip olabilmektedirler. Sosyal medyanın denetiminde yaşanan güçlükler, güvenlik güçlerinin siber suçları takipteki tecrübe eksikliği, yargılama süreçlerinin kimi suçlarda uluslararası boyutta olması ile ağ sağlayıcı firmaların duyarsızlığı siber suçların takibini ve soruşturulmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya aracılığıyla hangi suç türlerinin işlendiği ve bunların bireysel ve sosyal yaşama etkilerini incelemektir. Bu amaçla sosyal medya aygıtlarından Facebook, Twitter ve Instagram aracılığı ile işlenen suçların miktarı, oranları, çeşitleri, yaygınlığı ve sosyal yaşama etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri Yargıtay’ın karara bağladığı sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlara ilişkin erişime açık dosyalardan temin edilmiştir. Yedi suç dosyası örnek olay olarak kısaca incelenmiştir. En fazla işlenen sosyal medya suçlarının hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, dolandırıcılık ve tehdit olduğu tespit edilmiştir.