Finnish Development Policy and Development Agencies


İrdem İ.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.4, pp.1620-1649, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.18074/ckuiibfd.1366198
  • Journal Name: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1620-1649
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Development agencies are organizations that aim to reduce inter-regional or intra-regional development differences and strengthen the economic and social development of the region in which they operate. For this reason, it supports development-related projects and encourages cooperation between the public, private sector and non-governmental organizations. It has been observed that there are a limited number of national and international academic studies on the subject of development agencies, especially in Finland, which adopts unique policies and constitutes an important example of a Nordic welfare state. For this reason, this study aims to include Finland's development policy and organizations responsible for development, both to contribute to the literature and to analyse the issue of development agencies in Finland in depth. The main research question of the study is how Finland's development policy and development agencies contribute to national and international development goals. The limitation of the study is the lack of full access to some data regarding Finnish development policy and development agencies, both due to the language difference and the internal functioning. The study is methodologically based on document and case analysis techniques, which are qualitative research methods.
Kalkınma ajansları bölgelerarası ya da bölge içi gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı amaçlayan; faaliyet gösterdiği bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının güçlendirilmesini hedefleyen, bu nedenle kalkınmaya ilişkin projeleri destekleyen ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini teşvik eden kuruluşlardır. Özellikle kendine münhasır politikalar benimseyen ve önemli bir İskandinav refah devleti örneği teşkil eden Finlandiya’da kalkınma ajansları konusuna yer veren sınırlı sayıda ulusal ve uluslararası akademik çalışma olduğu görülmüştür. Bu nedenle gerek literatüre katkı sağlamak gerekse Finlandiya’da kalkınma ajansları konusunu derinlemesine tahlil etmek için bu çalışmada Finlandiya’nın kalkınma politikasına ve kalkınmadan sorumlu kuruluşlara yer verilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın temel araştırma sorusu Finlandiya’nın kalkınma politikasının ve kalkınma ajanslarının ulusal ve uluslararası kalkınma hedeflerine nasıl katkıda bulunduğudur. Finlandiya kalkınma politikası ve kalkınma ajanslarına dair gerek dil farkı nedeniyle gerekse de iç işleyişe ilişkin bazı verilere tam erişim sağlanamaması çalışmanın sınırlı yönünü oluşturmaktadır. Çalışma metodolojik olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve vaka analizi tekniklerine dayanmaktadır.