Eğitim ve Öğretimin Polisin Aşırı Güç Kullanımı Üzerindeki Etkileri


DURNA T.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3-4, pp.119-140, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3-4
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.119-140
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

This study attempts to explore the extent of the effects of training and education on police use of force. Focusing training on topics like communication skills, stress management, and human relations would help officers cope with difficult situations leading them to use force. Educational levels of officers, length of Academy training, FTO and in-service training programs, and the contents of these programs are evaluated in terms of their effects on excessive police force. These possible effects are evaluated by examining total citizen complaints. The results indicate that stress management and use of non-lethal force had a reducing effect. On the contrary, length of academy training, cultural sensitivity and human relations classes in the academy, number of black male officers, and to some extent number ~of Hispanic female officers had positive effects on citizen complaint rate of police use of excessive or unnecessary force. The results are discussed in the context of police training.
Bu çalışma eğitim ve öğretimin polisin zor kullanması üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Polis eğitiminde iletişim teknikleri, stress yönetimi, ve halkla ilişkiler gibi konular üzerinde yoğunlaşılmasının polislerin zor kullanmayı gerektirecek durumların üstesinden gelmelerine yardımcı olacağı öngörülmüştür. Ayrıca memurların eğitim seviyeleri, Polis eğitiminin süresi, uygulamalı eğitim ve meslek içi kurs programları ve içerikleri polisin aşırı güç kullanımına etkileri yönüyle incelenmiş ve vatandaşların polisin güç kullanımı konusundaki toplam şikayet oranına göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar, stress yönetimi ve öldürücü olmayan güç kullanımı eğitimi almış personelin çalıştığı birimlerde, polisin aşırı veya gereksiz güç kullanımı konusundaki vatandaş şikayetlerinin anlamlı bir şekilde azaldığını; buna mukabil eğitim süresinin uzunluğu, kültürel duyarlılık, ve halkla ilşkiler konularının ve ayrıca zenci erkek ve ispanyol asıllı bayan polis sayısının vatandaş şikayetleri üzerinde artırıcı etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Analiz sonuçlan polis eğitimi ekseninde değerlendirilmiştir.