Socio-Demographic Analysis of Fear of Crime in the United States


Irmak F., BALKANLIOĞLU M. A.

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.8, no.3, pp.85-101, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Akademik İncelemeler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.85-101
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

This study analyzes the correlates of socio-demographic factors to fear of crime among the U.S adults. Using data derived from General Social Survey in the U.S, the impact of socio-demographic factors on fear of crime was analyzed with a sample of 850 adults. According to the results of Binary Logistic Regression analysis, selected as an appropriate method to evaluate the relationship between the variables, participants with higher income are less likely to have fear of crime. Males are likely to have less fear of crime than women. Blacks and other races are more likely to have fear of crime in comparison to Whites. Lower social classes are more likely to have fear of crime. Finally, TV watching hours, age and education are found to have no significant impact on fear of crime.
Bu çalışmada, Amerikalı yetişkinler arasındaki suç korkusunun sosyodemografik bağıntıları analiz edilmiştir. ABD'de yapılan Genel Sosyal Araştırması'nın (General Social Survey) veri setinden yararlanılarak, 850 yetişkinden oluşan bir örneklemle sosyo-demografik faktörlerin suç korkusuna etkisi değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere seçilen ikili lojistik regresyonun analizinin sonuçlara göre, yüksek gelirli insanlar daha az suç korkusuna sahiptir. Amerikalı erkekler, kadınlara kıyasla suç mağduru olmaktan daha az korkmaktadırlar. Siyahlar ve diğer ırk grupları beyazlara kıyasla daha çok suç korkusuna sahiptirler. Sosyal sınıfı düşük olan katılımcıların suç korkusuna sahip olmaları daha çok muhtemeldir. Son olarak, televizyon izleme süresi, yaş ve eğitim ile suç mağduru olma korkusu arasında önemli bir bağıntı bulunamamıştır.