A field study on factors that affect individuals decision to join the terorist organization: The PKK/KCK case


ÖZEREN S., SÖZER M. A., BAŞIBÜYÜK O.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol.3, no.2, pp.57-83, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.57-83
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Research on terrorism is generally designed as macro level studies. Difficulties to reach terrorists and their demographic variables in the field and to reach inmate terrorists and taking their consent are basic obstacles for micro level terrorism research. Due to these difficulties, empirical micro studies on terrorism are invaluable. This study is an explatory study aiming at examining the motivations of individuals to join PKK/KCK separatist terror organization. Contents analyze of official records of 236 PKK members were conducted. Some demographic characteristics of the PKK members were derived and presented from the results of the content analyze. Then, themes derived from the content analyze were used in the analyses of interviews of 42 ex-PKK members and inmates. The findings of these two content and interview analyses were classified and coded. The most significant findings were presented with interviews. Findings show that family problems, effect of relatives, effect of peers, effect of girlfriends and boyfriends, ethnic and nationalistic sentiments, unemployment and economic problems, desire for revenge, desire to imitate somebody and expectations for appreciation are among the individual factors that affect one s decision to join the terrorist organization.
Terörle ilgili çalışmalar genelde makro düzeyde olmaktadır. Özellikle terör örgütlerine katılan bireylere ve bilgilerine ulaşılabilmesinin zorluğu, yakalanan örgüt mensuplarına cezaevlerinde ulaşılmasının zorluğu mikro düzeyde çalışmalar yapılmasının önündeki en büyük engellerdir. Doğal olarak bu zorluklar, bu alanda yapılan çalışmaların çok az sayıda kalmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, bireylerin PKK/KCK bölücü terör örgütüne katımına etki eden faktörleri incelemeyi amaçlayan keşfedici bir araştırmadır. Çalışmada toplam 236 örgüt üyesine ait kayıtlar içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizlerinden öncelikle örgüt üyelerinin bazı demografik özellikleri çıkartılarak betimsel istatistikleri sunulmuştur. Sonrasında, içerik analizinden elde edilen temalar, eski örgüt üyesi ve mahkûmlardan oluşan toplam 42 örgüt üyesi ile yapılan mülakatların analizinde kullanılmıştır. Mülakat ve içerik analizinden elde edilen bulgular kodlanıp sınıflandırarak öne çıkan faktörler, mülakat alıntıları ile birlikte sunulmuştur. Bulgular, ailevi sorunlar, yakın ilişki çevresi, etnik milliyetçilik duyguları, işsizlik, ekonomik sorunlar, intikam duygusu, özenti ve takdir edilme arzusu gibi değişkenlerin, bireyin terör örgütüne katılmasında en önemli faktörler arasında yer aldığını göstermektedir.