Suçun önlenmesinde fırsatın rolü ve suç kontrolü uygulamalarına karşı olası tehditler


GÖK Ö.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.97-114, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-114
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Opportunity plays an important role on crime occurrence. Mostof the traditional criminological theories are generallyfocused on only criminality or delinquency rather than criminalbehavior. On the other hand, some newer crime theories which arecalled as “opportunity theories of crime” broaden the attentionfrom the offender to the crime event. In the current study, majorpoints of opportunity theories of crime (routine activities, rationalchoice, crime pattern, defensible space/ crime prevention throughenvironmental design, and situational crime prevention) areexplained clearly. Additionally, the most serious threats to crimeprevention efforts, “displacement” and “diffusion of benefits” areclarified in detail in present article.
Suçun meydana gelmesinde “fırsat” kavramı önemli bir roloynamaktadır. Geleneksel suç teorilerinin birçoğu, suç davra- nışını incelemek yerine, sadece suçluluk ya da suç işleme üzerineodaklanmaktadır. Diğer taraftan, “fırsat teorileri” olarak adlandırı- lan yeni suç teorileri, genellikle sadece suç eğilimlerini değil, aynızamanda suç davranışını da açıklamaya çalışmaktadır. Bu çalış- mada fırsat teorilerinin (rutin aktiviteler, rasyonel seçim, suç dese- ni savunulabilir alan/ çevre düzenlemesi aracılığıyla suç önlenme- si, durumsal suç önleme) temel noktaları açıklanmıştır. Ayrıca, bumakalede, suç önleme uygulamalarına yönelik ciddi tehditler ola- rak algılanan “suçun yer değiştirmesi” ve “faydaların bir bölgedenbir başka bölgeye yayılması” kavramları detaylı olarak izah edil- miştir.