ALCOHOL PROHIBITION IN RUSSIA IN THE LATE NINETEENTH CENTURY AND BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY


GÜLSEVEN A.

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.39, no.68, pp.454-474, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 39 Issue: 68
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Tarih Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Islamicus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.454-474
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Alcohol prohibition, practiced in Russia from the late nineteenth century through the early twentieth century, has an economic basis as well as a socio-political one. While the intellectual circles paid more attention to the social dimension of alcoholism during the late nineteenth century, the issue became politicized with the involvement of the Tsarist bureaucracy in the early twentieth century. Soon after the Tsarist government had started to seriously handle the issue, the First World War broke out and Tsarist Russia was replaced by the Bolsheviks headed by Lenin. Although the Bolsheviks seemed to be keen on maintaining the alcohol prohibition in the early days, they soon ended the prohibition with the intention of recovering the Russian economy, which had been in crisis with the effect of the war. This article dealswithpoliticalandsocio-economicdimensionsofboththeTsaristand Bolshevik governments' practices and attitudes towards alcohol production and consumption during the period from late nineteenth century to the early twentieth century.
Rusya'daondokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarında uygulanan alkol yasakları sosyo-politik olduğu kadar ekonomik bir temele de dayanmaktadır. Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında Rusya İmparatorluğu’nda entelektüel çevrelerde daha çok sosyal boyutuyla tartışılan alkolle mücadele meselesi, yirminci yüzyılın başlarında Çarlık bürokrasinin de müdahil olduğu siyasal bir meseleye dönüşmüştür. Çarlık hükümetinin alkolle mücadeleyi ciddiyetle ele almaya başlamasını müteakip Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş ve kısa süre sonra Çarlık Rusya'sı yerini Lenin başkanlığındaki Bolşeviklere bırakmıştır. Her ne kadar Bolşevik kadrolar ilk zamanlarda olumlu yaklaştıkları alkol yasaklarını sürdürmeyi istedilersede, savaşın da etkisiyle krize giren Rus ekonomisini toparlamak amacıyla alkol yasaklarına son vermişlerdir. Bu makalede ondokuzuncu yüzyılın sonlarından yirminci yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen sürede gerek Çarlık gerekse Bolşevik hükümetinin alkol üretim ve tüketimine karşı takındığı tavır ve yürüttüğü uygulamalar siyasal ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alınacaktır.