POLICING SOCIAL MOVEMENT IN THE CONTEXT OF FREEDOM-SECURITY DILEMMA AND HUMAN RIGHTS


Creative Commons License

İRDEM İ., BAYANSAR R.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.1, pp.140-155, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.30783/nevsosbilen.981206
  • Journal Name: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.140-155
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

This study deals with the relationship between freedom and security in social event management and evaluates social event management within the framework of human rights. In this context, the conceptual anatomy of freedom and security is included in the first part of the study, and various approaches related to both concepts are mentioned. In the second part of the study, the debate on the freedom-security dilemma is discussed. It is emphasized that the idea of increasing the quality of life of individuals and society and protecting their rights and freedoms lie behind the efforts to ensure public order and security. In addition, it is stated that the understanding of security, which cannot protect freedom, cannot keep it alive properly, in other words, is not at the service of freedom, will deviate from its main goal.
Bu çalışma toplumsal olay yönetiminde özgürlük-güvenlik ilişkisini ele almakta; insan hakları çerçevesinde toplumsal olay yönetimini değerlendirmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın ilk bölümünde özgürlük ve güvenliğin kavramsal anatomisine yer verilerek, her iki kavrama ilişkin çeşitli yaklaşımlara değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde özgürlük-güvenlik ikilemi tartışması üzerinde durulmuştur. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamaya yönelik çabaların temelinde bireylerin ve toplumun hayat kalitesini yükseltmek, onların hak ve hürriyetlerini korumak fikri yattığı vurgulanarak; özgürlüğü koruyamayan, onu gerektiği gibi yaşatamayan, bir başka ifadeyle özgürlüğün hizmetinde olmayan güvenlik anlayışının temel hedefinden sapacağı vurgulanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise kolluk kuvvetlerinin insan hak ve hürriyetlerine riayet ederek nasıl bir toplumsal olay yönetimi icra etmesi gerektiği ilgili mevzuat ve uygulamalar temelinde tartışılmıştır.