Learning organizations and public organizations


AYHAN U.

Sayıştay Dergisi, vol.0, no.76, pp.77-99, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 0 Issue: 76
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Sayıştay Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.77-99
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Whether they are in the private or public sector, all Organizations might be considered as a living organism. Therefore, innovation and adaptation towards new condition for every organization is vital. Among the other things the model of learning organizations, being common in private sector if can be applied in public organizations question is the basis of this paper. In the first session; learning organization which is especially encountered at the private sector, conceptual framework, and characteristic has been revised. In the second session; activities of learning organizations, hinder of learning at the learning organizations, phases of transition to the learning organizations are examined, then feasibility of the employing learning organization theory to the public organizations is discussed. In the third session; structural characteristics of learning organizations is discussed formally. In the fourth session, what learning organization brings to the public organizations are assessed concerning latest advance and in conclusion; how public organizations become learning organization and the difficulties of being learning organizations are examined.
İster kamu ister özel sektörde olsun tüm örgütleri canlı bir organizma olarak düşünürsek her canlı gibi bu yapıların da kendilerini yenilemesi ve değişen şartlara uyum ağlaması hayati bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda daha çok özel sektörde uygulama alanı bulan Öğrenen Örgüt modeli, bu modelin kamu kurumları ilişkisi ve kamuda uygulanabilirliği çalışmanın temelini oluşturmaktadır. İlk bölümde, özellikle özel işletmelerde karşılaşılan öğrenen örgüt yaklaşımının kavramsal çerçevesi, özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde, öğrenen örgütlerin faaliyetleri, öğrenen örgütlerde öğrenmeyi etkileyen faktörler ve öğrenen örgüte geçiş evreleri incelenerek bu sürecin işlerliği kamu kurumları ekseninde gözden geçirilmiştir. Üçüncü bölümde öğrenen örgütlerin yapısal özellikleri ele alınmış, dördüncü bölümde; öğrenen örgüt modelinin kamu kurumlarında getirdiği son yenilikler değerlendirilmiş, sonuç bölümde ise; kamu kurumlarının nasıl öğrenen örgüt olabileceği konusu ve bu doğrultuda karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır.