Risks and Opportunities of Global Tourismin the Frame of Security-Liberty Dilemma


Creative Commons License

ÖZÇOBAN E., gölpınar h.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.3008-3050, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26677/tr1010.2020.524
  • Journal Name: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3008-3050
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The subject of this article is an analysis of the risks and opportunities created by tourism which is one of the fastest growing sectors in the world economy, in the frame of security-liberty balance for states. Democratic states play an important role in the development and supervision of tourism activities, while seeking balance both in fulfilling security and limiting their freedom to a minimum. The main argument put forward by the article is that while global tourism poses threatening issues such as the intelligence activities of the states, the fight against terrorism, economic security, security of natural and cultural assets and control of public order events, it also includes certain opportunities for these areas. In order to prove this argument, the researchers conducted in different disciplines were brought together and analyzed within the framework of the security approach.
Demokratik devletler hem güvenliği yerine getirip aynı zamanda özgürlüklerin en az düzeyde kısıtlanması noktasında denge arayışında iken turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve denetlenmesinde de önemli bir rol üstlenmektedir. Küresel turizm, devletlerin istihbarat faaliyetleri, terörle mücadele, ekonomik güvenlik, doğal ve kültürel varlıkların güvenliğinin sağlanması ve asayiş olaylarının denetimi gibi konularda tehdit unsurları oluştururken aynı zamanda bu alanlar için de belirli fırsatlar içermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, dünya ekonomisinde en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olan turizm sektörünün, devletler açısından güvenlik-özgürlük dengesinde meydana getirdiği risk ve fırsatların analizidir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalardan faydalanılarak, alanyazın taranmıştır. Bu kapsamda, turizm ve güvenlik gibi iki farklı bilim dalının teorik kesişim noktaları güvenlik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmada, turizmin, özgürlük ve güvenlikle olan ilişkisinde, tek yönlü bakış açısının yeterli olmayacağı, yerel halkın turizm destinasyonlarındaki fırsat ve risk dengesinin korunmasında önemli bir güç olduğu ve turizm endüstrisinin geliştirilmesi için devletlerin güvenlik-özgürlük dengesini kuran temel politika ekseninin, müdahaleci değil önleyici güvenlik yaklaşımları ile desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.